Odpowiedzialność za zdrowie

Recenzja książki pt. „Odpowiedzialność za zdrowie”, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. D. Głowackiej i H. Mruka, Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań 2017, s. 292 Recenzowana...

Farmacja z Paragrafem

26 maja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja ‘Farmacja z paragrafem’ Jest to nowy...

Fachowe doradztwo w aptece

Rozmowa z Michałem Byliniakiem, wiceprezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Kiedy możemy mówić o polipragmazji, czyli jednoczesnym przyjmowaniu leków? Definicja mówi o przyjmowaniu kilku leków...

Rynek farmaceutyczny 2017

Czas już na podsumowanie ubiegłego roku na rynku farmaceutycznym. Jakie były trendy jego rozwoju? Co się wydarzyło w poszczególnych segmentach i co to oznacza dla farmaceutów i pacjentów?...