Zrozumieć własne potrzeby
fot. fotolia

Zrozumieć własne potrzeby. Samodoskonalenie

Wykształcenie zdrowego stosunku do dostatku i pieniędzy wymaga podjęcia trudu zrozumienia własnych pragnień – pisze autor książki „Psychologia dostatku, czyli jak się buduje finansową prosperity”. Ta książka może mieć wpływ na twoje samodoskonalenie.

Kto z nas zastanawiał się kiedyś, jaki jest nasz stosunek do pieniędzy? Gdzie znajdują się prawdziwe źródła dobrobytu? Dlaczego ludzie mniej zamożni bywają niekiedy bardziej szczęśliwi od osób opływających w dostatek? Doktor Charles Richards podejmuje próbę zgłębienia bogatej natury psychologii dobrobytu. Rekomendowana tutaj publikacja „Psychologia dostatku, czyli jak się buduje finansową prosperity” została uznana za bestseller przez New York Times, Wall Street Journal i US Today.

Autor książki wie, że na samodoskonalenie składa się wiele elementów, więc tu definiuje pojęcie dobrobytu i opisuje jego ewolucję. Odpowiada na pytanie – jak rozpoznać własne marzenia i w jaki sposób przeprowadzić samoocenę. Podkreśla wagę i znaczenie: wytrwałości, pielęgnowania wartości, świadomego podejmowania decyzji i działań. Odkrywa sekrety mocy odwzajemniania i podpowiada, jak twardo, ale z empatią, stąpać po ziemi, stawiając czoła nowym wyzwaniom.

Sprawcza moc myśli

Wykształcenie zdrowego stosunku do dostatku i pieniędzy wymaga podjęcia trudu zrozumienia własnych pragnień, opinii i wyobrażeń o sukcesie, karierze i pracy. To nie jest takie łatwe. Oprócz świadomych motywów, postaw i zachowań istnieje bowiem wiele czynników głęboko ukrytych w podświadomości.

Wyniki badań naukowych dowodzą, że olbrzymią moc sprawczą mają nasze myśli. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż 70 proc. tego, co myślimy, ma negatywny charakter i jest zbędne, to proszę sobie wyobrazić, jak wielką wyrządzamy sobie szkodę. Autor książki podpowiada: „Kiedy odczuwasz przygnębienie, zrób coś dobrego dla drugiego człowieka. Życzliwość wobec innych jest również darem dla samego siebie”.

Warto zatem, mimo trudów dnia codziennego, budować – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym – atmosferę wzajemnego poszanowania, życzliwości, pomocy i optymistycznego podejścia w pokonywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów.

Przemyśleć własną koncepcję

Bezpośrednie kontakty i komunikacja z pacjentami bywają niekiedy bardzo trudne. Wymagają nie tylko sporej dozy empatii, ale także cierpliwości, wyrozumiałości i taktu. W każdym zawodzie – nie tylko farmaceuty – ważne jest przesłanie: „Odkryj to, co cię interesuje i co potrafisz robić naprawdę dobrze, oraz wkładaj w to całą swoją duszę – całą energię, ambicję i zdolności”.

W psychologii dostatku podkreśla się wielokrotnie znaczenie autoeksploracji, spojrzenia w głąb siebie, by odkrywać i budować własną koncepcję dobrobytu. Wymaga to zazwyczaj ciężkiej pracy, czasu, wytrwałości i odpowiedzialności. W kreowaniu indywidualnego obrazu dobrobytu trzeba uwzględniać dwie sfery: zawodową i prywatną, by poświęcenie dla rozwoju i sukcesów firmy nie były okupione utratą życia prywatnego.

Istnieją dwie strony archetypu dobrobytu. Jasna strona wiąże się z hojnością, mistrzostwem, kreatywnością i dobrym smakiem. Ciemna natomiast z ograniczaniem, skąpstwem, wyrachowaniem i krytycyzmem. Prawdziwy Mistrz (autorytet, menedżer) ma zazwyczaj bogate piękno wewnętrzne. Emanuje optymizmem, dostrzega potencjał nie tylko w sobie, lecz również w innych ludziach, pobudzając do działania.

Samodoskonalenie – tworzyć fundamenty

Efektywności i skuteczności w budowaniu dobrobytu sprzyjają entuzjastyczne postawy, kreatywność, innowacyjność oraz działania nastawione na służbę innym ludziom. Służba wobec zespołu pracowników, służba wobec pacjentów – to trudne wyzwania, ale zarazem solidny fundament do tworzenia dobrobytu na wielu jego płaszczyznach.
Na kartach omawianej książki znajdziemy ćwiczenia, które mogą nam pomóc i ułatwić wprowadzanie korzystnych zmian. Jedno z ćwiczeń zachęca do odpowiedzi na następujące pytania: kogo podziwiam, za co podziwiam tę osobę, jeśli wykształciłbym w sobie cechy podziwianej osoby, to co mógłbym zrobić inaczej, w jaki sposób mógłbym zmienić codzienne życie?

Autor przekonuje, że „Jeżeli boimy się słuchać serca, podejmować ryzyko, a nawet czasami ponosić klęski – jeżeli boimy się porzucić to, co stare i dobrze znane – możemy stracić szansę na osiągnięcie prawdziwego dobrobytu”.

W innych ćwiczeniach proponuje się sprawdzenie swojej samooceny. Aby dowiedzieć się, czy jest ona wysoka czy niska, wystarczy ustosunkować się do zaprezentowanych na końcu tekstu kwestii (oznaki wysokiej i niskiej samooceny).

Optymizm i twórcze myślenie

To oczywiście tylko wybrane zagadnienia z książki. Charles Richards zachęca w niej również do optymizmu: „Zaufaj sobie. Stwórz siebie takim człowiekiem, z którym będziesz się czuć szczęśliwy przez całe życie. Dawaj z siebie wszystko, rozniecając najdrobniejsze wewnętrzne iskierki możliwości w prawdziwe płomienie osiągnięć”; wytrwałości: „W zmaganiach między kroplą a skałą zawsze zwycięża kropla – nie dzięki sile, ale dzięki wytrwałości”; odpowiedzialności: „W ostatecznym rozrachunku jedyną właściwością, którą mają wszyscy ludzie sukcesu, jest zdolność ponoszenia odpowiedzialności”; wdzięczności: „Myślenie w kategoriach psychologii dobrobytu oznacza, że odczuwamy wdzięczność za to wszystko, co mamy i co udało się nam osiągnąć. Wymaga wiary w to, że niezależnie od tego, co się dzieje, nigdy niczego dla nas nie zabraknie”; otwartego, twórczego myślenia: „Nie rozwiążemy swoich problemów za pomocą tego samego rozumowania, które zastosowaliśmy, kiedy te problemy stwarzaliśmy”.

Winston Churchill mawiał: „Zarabiamy na życie tym, co sami dostajemy. Tworzymy życie tym, czym obdarowujemy innych”. To bardzo piękne przesłanie, które zachęca do refleksji i lektury książki Richardsa.

 

Oznaki wysokiej samooceny:

• uczenie się na własnych błędach,
• otwieranie się na inne punkty widzenia,
• zaufanie do własnych ocen,
• przyjmowanie odpowiedzialności za własne działania,
• życie chwilą obecną,
• życzliwe akceptowanie odmienności cudzych postaw,
• znajomość swoich mocnych i słabych stron,
• przyjmowanie wyzwań i podejmowanie ryzyka,
• odczuwanie wdzięczności za to, co się posiada,
• brak obaw przed zmianami,
• zaufanie do swojej zdolności rozwiązywania problemów,
• brak obaw przed skierowaniem do kogoś prośby o pomoc,
• reprezentowanie aktywnej postawy,
• wytrwałe dążenie i osiąganie wyznaczonych celów,
• brak obaw przed szczerym wyrażaniem swoich opinii.

Oznaki niskiej samooceny:

• nadwrażliwość na krytykę,
• trudności z wybaczeniem sobie popełnionych błędów,
• obwinianie innych za swoje położenie,
• poczucie bycia ofiarą i częste odczuwanie własnej winy,
• częste krytykowanie innych,
• chwalenie się swoimi dokonaniami,
• odczuwanie niższości lub wyższości wobec innych,
• unikanie podejmowania ryzyka,
• obawy przed zmianami i ciągłe odczuwanie niepokoju,
• wyrażanie zgody, aby przypochlebić się innym,
• trudności z podejmowaniem decyzji,
• koncentrowanie się na przeszłości i obawy przed przyszłością.

 

Charles Richards, Psychologia dostatku, czyli jak się buduje finansową prosperity, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza