poznaj swoje leki

Poznaj swoje leki – Edukacja pacjentów

W maju ruszyła kampania społeczna „Poznaj swoje leki” prowadzona przez grupę absolwentów oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem akcji jest nie tylko rozpowszechnienie informacji dotyczących właściwej farmakoterapii, ale także zwiększenie roli farmaceuty w procesach opieki medycznej.

Farmaceuci, którzy tworzą projekt „Poznaj swoje leki”, chcą zwiększyć świadomość pacjentów dotyczącą prawidłowej farmakoterapii, tak aby zaczęli świadomie uczestniczyć w procesie swojego leczenia. Zapewne każdy, kto pracował w aptece, zdaje sobie sprawę, jak wiele jeszcze możemy zrobić w kierunku edukacji pacjentów. Pacjent, który posiada wiedzę na temat swojego schorzenia oraz leków, które przyjmuje, czuje się współodpowiedzialny za proces swojego leczenia.

Wiedza w metrze

Na ekranach reklamowych znajdujących się w pociągach warszawskiego metra, pojawiają się komunikaty dotyczące najważniejszych kwestii związanych z dawkowaniem leków i interakcjami.
Większa świadomość społeczeństwa w zakresie własnego leczenia może przełożyć się na zwiększony compliance, a w przyszłości na zmniejszone koszty opieki zdrowotnej. Przykładów mamy mnóstwo: jeszcze nie każdy pacjent wie, że leki należy popijać wyłącznie wodą, a antybiotyki należy brać przez cały przepisany przez lekarza okres. Każdy farmaceuta spotkał się zapewne też z przypadkami interakcji lekowych czy działań niepożądanych, które zostały wykryte dopiero podczas konsultacji w aptece. Przykładem jest chociażby uporczywy kaszel występujący podczas zażywania inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI). Większe zaangażowanie pacjentów w ich terapię, pozwala przede wszystkim zwiększyć jej skuteczność i bezpieczeństwo. Możliwe jest także zmniejszenie kosztów leczenia, co dla pacjentów jest równie ważne.

Wizerunek farmaceuty

Komunikaty tworzone przez farmaceutów mają na celu zmianę wizerunku naszego zawodu wśród społeczeństwa. Celem akcji jest pokazanie, że aptekarz to nie tylko sprzedawca – to osoba, która udziela fachowej informacji dotyczącej leków, a jego porada może znacząco wpłynąć na efektywność leczenia. Twórcy kampanii mają nadzieję, że pacjenci będą ufniej podchodzić do porad farmaceuty, dzięki czemu będą się do nich faktycznie stosować.

Miejmy nadzieję, że kampania będzie impulsem dla całego środowiska, aby wszyscy włączyli się w pracę nad zmianą naszego wizerunku. Każdy farmaceuta powinien dzielić się swoją wiedzą z pacjentami i starać się, aby byli oni współodpowiedzialni za swoją terapię.

Akcję objął patronatem Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz Zakład Opieki Farmaceutycznej tej uczelni. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie www.poznajswojeleki.pl.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza