fot. fotolia

Bliżej siebie

W zgiełku codzienności, w natłoku informacji nie jest łatwo selekcjonować i wybierać najbardziej wartościowe źródła wiedzy. Polecamy lekturę książki Bliżej siebie. Rozmowy z Mistrzami. O życiu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i możliwości zmiany siebie.

 

Dorota Krzemionka i Agnieszka Chrzanowska rozmawiają z największymi autorytetami z dziedziny psychologii. Prezentują najnowsze wyniki badań naukowych wraz z praktycznymi wnioskami. Walor pragmatyczny książki jest więc nie do przecenienia. Z cennych rad może skorzystać zarówno kadra zarządzająca aptekami, jak i pracownicy niższego szczebla. Rekomendowana książka to prawdziwa perełka wśród pereł. Szczerze zachęcam do lektury.

Sukces firmy determinowany jest wieloma czynnikami. Mistrzowie „podpowiadają” i wyjaśniają: jak być dobrym dla siebie, z czego składa się szczęście i jakie znaczenie ma zaufanie, co może zdziałać wiara w wolną wolę i dlaczego lepiej jest formułować życzenia niż postanowienia.

Książka składa się ze wstępu, prologu, ośmiu zasadniczych części oraz epilogu (autorstwa P. Zimbardo i Ch. Maslasch). Autorzy tekstów pomagają zrozumieć samego siebie, mówią o tym, co czynić, by marzenia się spełniały i jak rozpoznawać drogowskazy uczuć, wyjaśniają, w jaki sposób „psujemy” sobie życie, przekonują o korzyściach płynących z zaufania, odpowiedzialności i nieegocentrycznego postrzegania siebie i świata, udzielają wielu rad, jak odnaleźć się w świecie biznesu, próbują odpowiedzieć, dlaczego dobrzy ludzie czynią zło i dlaczego ważniejsze jest to, czego pacjent nie mówi, niż to, co mówi.

Książka jest dość obszerna, liczy bowiem 330 stron. Nie ma w niej jednak zbędnych słów ani wywodów. Jasny, przejrzysty styl, praktyczne przykłady z życia, interpretacje zachowań oraz wgląd w zakamarki ludzkiego umysłu i duszy, to istotne walory omawianej publikacji.

W czym zatem może pomóc lektura książki „Bliżej siebie…”? Podam wybrane przykłady dotyczące różnych sfer życia.

Wiedza czyni skromnym

Akceptujemy zdarzenia i prawidłowości, które dobrze o nas świadczą. Jeśli na przykład spóźniliśmy się, to znaczy, że były korki, wypadek lub dziecko zachorowało. Ale jeśli jakiś pracownik się spóźnił, to od razu myślimy: przecież mógł wcześniej wyjść z domu, o tej porze ulice są zawsze zatłoczone, można się było spodziewać utrudnień w komunikacji itd. Taki schemat myślenia często doprowadza do konkluzji, że pracownik jest osobą nieodpowiedzialną.

Osoby wysoko postawione na drabinie społecznej mają skłonność do myślenia o innych gorzej. Dla kadry zarządzającej to istotna wskazówka, która może pomóc w kształtowaniu dobrych relacji w zespole współpracowników. Pamiętajmy: „Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi”.

„Jeśli ktoś ma cztery tysiące wirtualnych przyjaciół na Facebooku, to zapewne jest bardzo samotny. Przyjaźń wiąże się z odpowiedzialnością, możemy zatem mieć najwyżej kilku przyjaciół”.

 

Podejście do życia

Warto budować i pielęgnować optymistyczne podejście do życia. Optymiści są zazwyczaj bardziej zmotywowani i wytrwali niż pesymiści. Lepiej też radzą sobie ze stresem i są zdrowsi. Uśmiech na twarzy farmaceuty, życzliwe, ciepłe słowo z pewnością docenią klienci w każdej aptece.

Postanowienia bywają szkodliwe i mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie. Okazuje się bowiem, iż zaraz po ich sformułowaniu pogarsza się nam nastrój, obniża motywacja i poziom energii, a nawet poczucie szczęścia. Zamiast składać postanowienia, lepiej wyrażać życzenia (np. „Byłoby miło, gdyby…”). Jeśli są one punktem wyjścia, to doświadczamy pozytywnych emocji, które zwiększają efektywność realizowanych zamierzeń. Byłoby miło, gdyby każdy farmaceuta obsługiwał pacjentów z empatią.

Lektury i wolna wola

Co czytać, aby się zmienić? Na to pytanie odpowiada K. Oatley, specjalizująca się w psychologii emocji. Badania wykazują, iż czytanie literatury bardzo pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości i emocje. Warto zatem promować literaturę piękną.

Interesujące kwestie dotyczące wolnej woli porusza z kolei R. Baumeister. Osoby, które „wierzą w wolną wolę, zachowują się lepiej niż ci, którzy w nią nie wierzą. Są bardziej prospołeczne, moralne, mniej skłonne do agresji”. Są też bardziej uczciwe i lojalne. Z perspektywy budowania i pielęgnowania dobrych relacji w zespole farmaceutów warto zauważyć, iż „osoby, które nie wierzą w wolną wolę, są bardziej skłonne kłamać, oszukiwać, snuć intrygi, a nawet kraść”. Raczej niechętnie pomagają innym, a jeśli popełnią błąd, to nie mają poczucia winy.

Sukces ma wiele twarzy

Od nas samych zależy, jak będziemy definiować sukces. Czy będzie to szybkie wspinanie się po drabinie w hierarchii społecznej, czy też zachowanie równowagi w poczuciu spełnienia zawodowego i osobistego.

Wyniki badań dowodzą, iż po uzyskaniu stopnia naukowego lub otrzymaniu wyższego stanowiska poziom odczuwanego szczęścia wzrasta. Wraz z upływem czasu czujemy się jednak tak samo szczęśliwi, bądź nieszczęśliwi, jak wcześniej. M. Seligman potwierdza tę opinię: „Przyzwyczajamy się do tego, co mamy, i nie uszczęśliwia nas już to, o co tak bardzo zabiegaliśmy”. Zachęca również do optymizmu, dowodząc, iż „optymiści mają stabilne ciśnienie krwi, właściwy poziom cholesterolu i odpowiednią wagę”. Odrobina radości każdego dnia to wymierne korzyści dla całej firmy. Pod wpływem radości wydziela się oksytocyna, która sprzyja pozytywnemu nastawieniu, dobrym relacjom i kontaktom.

Przyjaźń, zaufanie, pieniądze

Nie szukajmy przyjaciół na Facebooku, to nie lodówka, którą da się zapełnić. J. Cacioppo uważa, że: „Jeśli ktoś ma cztery tysiące wirtualnych przyjaciół na Facebooku, to zapewne jest bardzo samotny. Przyjaźń wiąże się z odpowiedzialnością, możemy zatem mieć najwyżej kilku przyjaciół”.

Zaufanie to podstawa dobrych relacji (zarówno wśród pracowników, jak i w kontaktach z klientami). Zaufanie jest jak bezpieczny most nad rzeką niepewności. Solidne przęsła takiego mostu to: reputacja, osiągnięcia i wizerunek.

Pieniądze zmieniają nasze postawy i zachowania. Przypominanie o pieniądzach sprawia, że o wszystkim myślimy w kategoriach transakcji. Stajemy się mniej wrażliwi na potrzeby innych. Mózg zaczyna działać jak wolny rynek i traktujemy ludzi jak towar. „Pieniądze pomagają radzić sobie w życiu, ale nie służą szczęściu”.

 

Lilianna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza