Wojciechowska
Fot. Archiwum Prywatne

homeopatia jest skuteczna i bezpieczna

Rozmowa z mgr farm. Magdaleną Wojciechowską-Budzisz, prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej.

Co to są leki homeopatyczne i jak one działają?

Homeopatia jest dziedziną medycyny, uznaną oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia i Unię Europejską. Jest powszechnie stosowana na całym świecie przez setki tysięcy lekarzy, a wśród pacjentów cieszy się niesłabnącą popularnością od początków swojego istnienia.

Słowo „homeopatia” wywodzi się z języka greckiego (z dwóch słów: „homoion” i „pathos”) i w wolnym tłumaczeniu oznacza „podobne cierpienie”. Zasada: „podobne lecz podobnym” była uznawana już przez Arystotelesa, Hipokratesa i Paracelsusa. Podstawą myśli homeopatycznej jest założenie, że zdrowie jest dynamicznym procesem, który sam z siebie dąży do utrzymania stanu maksymalnej równowagi. Przyjmuje się, że preparaty homeopatyczne indukują proces zdrowienia poprzez stymulację mechanizmów samoregulacji organizmu. Aby zrozumieć na czym polega ta metoda leczenia, warto poznać jej podstawowe zasady oraz związane z nią terminy. Zgodnie z wytycznymi niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna, zwanego „ojcem homeopatii”, podstawowym prawem homeopatii jest „podobne leczyć podobnym”. Esencja tego sformułowania tkwi w postrzeganiu jednocześnie działania toksycznego i terapeutycznego tej samej substancji.

Najprościej można opisać mechanizm działania leków homeopatycznych w ten sposób, że podanie określonej substancji w ilości mierzalnej osobie zdrowej, wywoła u niej objawy choroby, których natężenie będzie zależało od dawki, natomiast podanie tej samej substancji w dawce homeopatycznej (w ilości często niemierzalnej dostępnymi metodami fizykochemicznymi) osobie chorej z takimi objawami, spowoduje jej wyleczenie. Leczenie homeopatyczne prowadzi się stosując bardzo małe dawki leków w postaci ich rozcieńczeń przygotowywanych z tzw. pranalewki, czyli roztworu substancji źródłowej dla produkcji danego leku. Substancje te mogą być pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego.

Celem leczenia homeopatycznego jest nie tylko wyleczenie danej dolegliwości pacjenta…

Homeopatia, podobnie jak inne terapie naturalne, podchodzi do człowieka w sposób holistyczny, to znaczy bierze pod uwagę manifestację jego dolegliwości na wszystkich płaszczyznach reagowania. To oznacza, że dostrzega nie tylko symptomy fizyczne choroby, ale także rozpatruje płaszczyznę emocjonalną oraz psychiczną danego pacjenta, analizuje jego indywidualny sposób reagowania na chorobę i charakterystyczny tylko dla niego aktualny stan świadomości. Na podstawie tych informacji homeopata dobiera indywidualnie lek dla każdej osoby.

Czy są przeprowadzane badania kliniczne potwierdzające skuteczność leków homeopatycznych?

Tak, chociaż evidence-base medicine dla homeopatii jest zdecydowanie bardziej ograniczone niż dla wysoko komercyjnych leków farmaceutycznych. Jednak z roku na rok baza ta jest coraz obszerniejsza i silniejsza.

W literaturze ostatnich 200 lat mamy tysiące opisów przypadków, empirycznych obserwacji i doświadczeń związanych ze stosowaniem homeopatii. Pomimo dużych ograniczeń przeprowadzono wiele bardzo dobrych badań klinicznych w dziedzinie homeopatii. Najbardziej istotne kategorie dowodów dla homeopatii to: randomizowane, kontrolowane próby (RCT); przeglądy systemowe; badania nierandomizowane. Przeglądy aktualnych badań w homeopatii są dostępne na portalach takich jak: www.hri-research.org, www.carstens-stiftung.de/service/datenbanken.

Tradycyjne leki mogą czasami powodować działania niepożądane u pacjenta, a jak jest z lekami homeopatycznymi?

Homeopatia jest przede wszystkim bezpieczną i naturalną metodą terapeutyczną. Sposób produkcji leków homeopatycznych i ich wysokie rozcieńczenia powodują, że produkty te nie wywołują żadnych działań niepożądanych i nie wchodzą w interakcje z innymi stosowanymi przez pacjenta preparatami. Można je zatem stosować u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych i w każdego rodzaju dolegliwościach.

W jakich dolegliwościach pomocna jest homeopatia?

Można śmiało powiedzieć, że każdy kto potrzebuje pomocy medycznej, może skorzystać z dobrodziejstwa jakim jest homeopatia. Jest ona skuteczna zarówno w stanach ostrych, jak i w leczeniu chorób przewlekłych.

Czasem homeopatię można stosować jako jedyną terapię, z wyboru, czasem należy ją traktować jako uzupełnienie leczenia lub metodę łagodzącą działania niepożądane innych terapii (np. w onkologii), a czasem jako współpracującą z innymi sposobami leczenia w ramach szeroko pojętej medycyny zintegrowanej.

Z tego wynika, że leki homeopatyczne mogą być stosowane z tradycyjnymi lekami?

Jak najbardziej. Nie ma żadnych przeciwwskazań do łączenia leczenia homeopatycznego z innymi rodzajami terapii. Leki homeopatyczne działają zgodnie z naturalnym kierunkiem zdrowienia organizmu, co oznacza, że pobudzają one siłę życiową człowieka i jego naturalne zdolności samoobrony do walki z chorobą.

Komu najczęściej są polecane leki homeopatyczne?

Leki homeopatyczne polecamy najczęściej pacjentom, dla których trudno jest znaleźć bezpieczny i skuteczny lek konwencjonalny. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy pacjentem jest niemowlę, małe dziecko, kobieta w ciąży lub w okresie laktacji, a także osoby starsze, stosujące politerapię, które nie chcą narażać się na większą niż konieczna ilość działań niepożądanych leków.

Istotny jest fakt, iż homeopatia może być stosowana u wszystkich – niezależnie od wieku, masy ciała, płci i rodzaju dolegliwości. Może być stosowana także u osób, określanych jako zdrowe, ponieważ to zależy, co rozumiemy pod pojęciem „osoba zdrowa”. Np. w sytuacji chwilowego załamania się po utracie bliskiej osoby, w sytuacji nadmiernego napięcia nerwowego przed trudnym egzaminem lub w trudnej sytuacji życiowej. W takich przypadkach zastosowanie leków homeopatycznych jest wręcz nieodzowne – możemy w ten sposób radykalnie poprawić stan pacjenta i polepszyć jego samopoczucie.

Czy w Polsce leki homeopatyczne są popularne?

Z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez GFK Polonia wynikają bardzo pozytywne dane dla homeopatii. Było to badanie ogólnopolskie, obejmujące swym zakresem osoby w wieku od 18 do 60 lat z wykształceniem średnim i wyższym. Z ankiet wynika, że ponad połowa przebadanych Polaków stosuje lub kiedyś stosowała leki homeopatyczne. Około 70% ankietowanych zadeklarowało, iż głównym powodem, dla którego wybierają leki homeopatyczne jest bezpieczeństwo ich stosowania, a ponad 50% jako zasadniczy powód podało ich skuteczność. 76% badanych Polaków stwierdziło, że leki homeopatyczne są skuteczne w leczeniu dolegliwości, takich jak katar, przeziębienie, kaszel, stres, bezsenność. Aż 70% badanych uważa lekarzy stosujących homeopatię za godnych zaufania i polecenia. Dla zdecydowanej większości badanych osób ważne jest, aby leki homeopatyczne były dostępne w polskich aptekach. Te fakty jednoznacznie wskazują na dużą popularność homeopatii w Polsce i duże zapotrzebowanie na tego typu leki i sposób leczenia.

Czy znane są dane, ilu lekarzy w Polsce przepisuje leki homeopatyczne?

Tak. W tym samym badaniu przeprowadzono także ankietę wśród lekarzy – do badania wykorzystano grupę lekarzy, składającą się z internistów i pediatrów. Okazało się, że z całej grupy prawie 70% lekarzy zaleca swoim pacjentom stosowanie leków homeopatycznych, z czego 76% to pediatrzy, a 57% to lekarze interniści. Ponad połowa lekarzy stosujących leki homeopatyczne zaleca je swoim pacjentom przynajmniej kilka razy w tygodniu, z czego 59% to pediatrzy, a 43% to interniści.

W niektórych krajach Europy leki homeopatyczne mają ugruntowaną pozycję, są nawet refundowane…

Tak, to prawda. Szacuje się, że na całym świecie leki homeopatyczne stosuje ponad 400 milionów pacjentów i przepisuje je około 200 tysięcy lekarzy. W takich krajach jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Szwajcaria leki homeopatyczne są refundowane przez system ubezpieczenia ogólnego, natomiast wizyty u lekarzy homeopatów są refundowane w ramach ubezpieczenia obowiązkowego w sześciu krajach: Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Tunezji, a w Niemczech – w przypadkach ciężkich schorzeń.

Na całym świecie istnieją szpitale, gdzie pacjenci konsultowani są przez lekarzy homeopatów, a leki homeopatyczne są włączane do terapii w ramach tzw. medycyny zintegrowanej. Najwięcej szpitali, gdzie dostępne są konsultacje z lekarzem homeopatą znajduje się w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Francji i Hiszpanii. Warto wiedzieć, że w Szwajcarii dostęp do leczenia homeopatycznego w ramach ubezpieczenia społecznego jest zapewniony w Konstytucji tego kraju.

Homeopatia jest metodą leczenia oficjalnie uznaną przez Światową Organizację Zdrowia. W maju 2014 r. WHO przyjęło strategię dotyczącą medycyny tradycyjnej i komplementarnej na lata 2014-2023, która uwzględnia również homeopatię.

Na terenie całej Unii Europejskiej (w tym także i w Polsce) leki homeopatyczne są uznanymi środkami leczniczymi, a wszystkie kraje członkowskie UE są zobowiązane do zarejestrowania tych leków.

A jaki jest status leków homeopatycznych w naszym kraju?

Leki homeopatyczne w Polsce są zarejestrowane zgodnie z literą prawa w oparciu o ustawę Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r., która implementuje przepisy Dyrektywy 2001/83/WE. Dopuszczenie leków homeopatycznych do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia i Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oznacza, że mają one taki sam status jak inne leki dopuszczone do obrotu na terenie RP.

Rozmawiała: Hanna Rogalska

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza