III Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

Obchody 15-lecia uchwalenia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

W dniach 19-20 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych oraz obchody 15-lecia uchwalenia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Tematem przewodnim III Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych będzie „Bezpieczeństwo i higiena pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, aktualne akty prawne”.

Medyczne laboratorium diagnostyczne jest miejscem szczególnym ze względu na kontakt z materiałem biologicznym pochodzącym od bardzo wielu pacjentów. Jest to materiał potencjalnie zakaźny, dlatego też niezbędne jest podejmowanie działań zmierzających do maksymalnej ochrony przed jego szkodliwym działaniem. Podczas tegorocznego III Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych chcemy przekazać kierownikom wiedzę na temat szeroko pojętego ryzyka zawodowego oraz innych aspektów z zakresu bezpieczeństwa i higieny wykonywania pracy.

W ramach sesji naukowych omawiane będą zagadnienia zwiazane z obowiązkami kierownika wynikającymi z kodeksu pracy w zakresie BHP, gospodarką odpadami medycznymi w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym oraz dokumentacją medyczną w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych.

Zagadnienia te stanowią istotny element, mający wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, a tym samym na kształtowanie właściwych warunków pracy.

Podczas Forum w dniu 19 maja 20016 r. odbędzie się także uroczysta Gala z okazji obchodów 15-lecia uchwalenia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Zawód diagnosty laboratoryjnego jest zawodem zaufania publicznego, powołanym do życia ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, która po raz pierwszy określiła przesłanki dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego, standardy prawne wykonywania tego zawodu jako zawodu „zaufania publicznego”, a także określiła obowiązki i prawa diagnosty laboratoryjnego, kwestie odpowiedzialności zawodowej oraz zasady funkcjonowania samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych. Nie można także pominąć faktu uporządkowania kwestii dotyczących udzielania świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i odpowiedzialności za ich wykonywanie poprzez wprowadzenie specjalistycznego nadzoru w przedmiotowym obszarze. Mając na uwadze powyższe, uchwalenie w 2001 r. ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i wyodrębnienie nowego, samodzielnego zawodu medycznego – zawodu diagnosty laboratoryjnego miało istotne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia.
Mamy powody do radości i zadowolenia. Z tym większą przyjemnością Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych chce świętować swój Jubileusz ze wszystkimi, którym zawdzięczamy nasze osiągnięcia, i z którymi wspólnie pracujemy na rzecz największego dobra, jakim jest zdrowie i życie człowieka.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza