interteam

Interim Manager

Usługi interim managment w polskiej teorii zarządzania i marketingu są mało znane i nie do końca zrozumiałe, mimo iż na świecie cieszą się coraz większą popularnością.

Również na światowych rynkach aptecznych i farmaceutycznych funkcjonuje pojęcie interim managera. To tak zwany specjalista od zarządzania czasowego.

Rozwój rynku, zwiększenie liczby aptek i punktów aptecznych oraz ustawowy zakaz reklamy aptek stawia przed właścicielami owych placówek pytanie, jak zwiększyć obroty i zyski? Często sami właściciele nie są w stanie zauważyć zmian, które dokonują się w ich najbliższym otoczeniu. W odpowiedzi na nowe standardy rynkowe, powinniśmy szybciej reagować na rosnące potrzeby pacjentów i klientów aptek. Prowadzenie rentownej apteki, aby działała sprawnie i przynosiła zamierzone zyski, wymaga wykorzystania wiedzy doświadczonego kierownika, managera oraz stałych pracowników. Jednak ze względu na dużą częstotliwość zmian na rynku farmaceutycznym i aptecznym korzystanie z doradztwa i pomysłów pełnoetatowych pracowników może nie wystarczyć.

Rola interim managera

Korzystanie przez przedsiębiorstwa z usług interim managera wynika najczęściej z trudnej sytuacji, w której się znalazły. Wystąpienie potrzeby redefinicji kierunków rozwoju, opracowania nowych strategii marketingowych wymaga spojrzenia na sytuację przez osobę z zewnątrz. Apteka może skorzystać z usług managera w sytuacji kryzysowej lub zmiany otaczającego rynku. Przykładem może być pojawienie się w naszym sąsiedztwie nowej apteki, otwarcia przychodni, gabinetów lekarskich, stomatologa, gabinetu weterynaryjnego, marketu czy chociażby budowy w pobliżu nowego osiedla mieszkaniowego. Takie zmiany wymagają przystosowania się, wprowadzenia zmian, których stali pracownicy mogą nie zauważać. Zarządzanie czasowe, bo tak tłumaczy się termin interim managment, może się przydać na rynku farmaceutycznym nowym aptekom, starym placówkom, jak i sieciom aptecznym. Zatrudnienie osoby spoza otoczenia apteki może otworzyć nam nowe perspektywy rozwoju i wdrożenie strategii, na które sami byśmy nie wpadli. Nad skorzystaniem z oferty można zastanowić się w przypadku braku zmian środowiska i otaczającego rynku a także spadku obrotów apteki. Rolą interim managera będzie znalezienie przyczyny i wdrożenie strategii, które uzdrowią sytuacje.

Doświadczenie i umiejętności

Do oferowania usług interim managera potrzebne są przede wszystkim odpowiednie umiejętności, doświadczenie i przemyślane podejście do postawionych celów. Przede wszystkim musi to być osoba dojrzała na rynku biznesowym i profesjonalna. Najlepiej na tym stanowisku sprawdzają się osoby z dyplomem magistra farmacji, ekonomiści, oraz specjaliści w zarządzaniu zasobami ludzkimi z doświadczeniem w pracy w aptece, aby stawiać cele i strategie możliwe do wykonania i zrealizowania z punktu widzenia placówki obrotu lekami. Managerowie do zadań specjalnych często mają wiedzę z wielu dziedzin i sektorów gospodarki. W przypadku oferowania usług aptekom znajomość prawa farmaceutycznego, które ewoluuje w szybkim tempie, jest obowiązkiem. Najbardziej poszukiwanymi umiejętnościami w tej dziedzinie są zdolności interpersonalne i komunikacyjne, odporność na stres, zarządzanie zmianami, adaptacja oraz nastawienie na realizację celu. Umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi są niezwykle istotne w przypadku poszukiwania tak szczególnego rodzaju pracownika. Ważne jest także, aby interim manager potrafił utrzymywać dyscyplinę pracy. Osoba na tym stanowisku powinna zająć się rozpoznawaniem potrzeb biznesowych, negocjacjami, zarządzaniem projektem zmian oraz przekazywaniem wiedzy pracownikom.

Wszystkie te czynniki są istotne dla osiągnięcia postawionych zadań, a posiadanie umiejętności dogłębnej analizy otaczającego rynku pozwala na zrozumienie ich wpływu na efektywne działanie przedsiębiorstwa. Kompleksowe rozwiązania i nowe pomysły mogą obejmować reorganizację zarządzania placówką. Nowe strategie rozwoju i system szkoleń pomagają w osiągnięciu postawionych celów.

Rozwiązanie ze Szwecji

Usługi interim management wykształciły się w latach 60. XX wieku w Szwecji. Były odpowiedzią na ustawodawstwo, które nakładało na pracodawców obowiązek wypłacania bardzo wysokich odpraw zwalnianym pracownikom. Managerowie, którzy posiadali wysokie kompetencje i doświadczenie w branży zaczęli proponować usługi na czas określony w celu zrealizowania konkretnych obowiązków. Wynagrodzenie za ich pracę było wyższe, ale uzależnione od realizacji postawionych celów. Tego typu umowy nie podlegały ustawodawstwu, które dotyczyło pracowników zatrudnionych na etat. Podobne rozwiązania zaproponowano w innych krajach europejskich i na świecie.

W Polsce praktyki interim managmentu zaczęły stosować z powodzeniem międzynarodowe firmy i koncerny, które wchodząc na nasz rynek korzystały z usług swoich interim managerów w celu uruchamiania filii. Ze względu na lokalne uwarunkowania środowiskowe i kulturowe, rozwój tego typu praktyk jest zróżnicowany w różnych krajach, ale także na różnych rynkach. Wiele firm w Polsce deklaruje zainteresowanie rozwiązaniami, jakie proponują interim managerowie. Są to również firmy farmaceutyczne i sieci apteczne, które wprowadzają nową placówkę. Na rynku istnieją już agencje, które zajmują się konkretnymi przypadkami i mają duże doświadczenie w prowadzeniu biznesu.

Wiele korzyści

Budowanie marki własnego przedsiębiorstwa jest procesem długotrwałym, ale także wymagającym konsekwencji, koncentracji w działaniu w całym otoczeniu biznesowym. Wybierając osobę na stanowisko interim managera należy pamiętać o analizie jego wcześniejszych doświadczeń oraz ich zbieżności z potrzebami klienta. Kompetencje miękkie są tu niezbędne do skutecznego zrealizowania projektu. Firmy dostrzegają korzyści z zatrudnienia managerów „do zadań specjalnych”, do których należą m.in. zorientowanie na cel, terminowość, umiejętność motywowania innych pracowników, neutralność postaw, jak i brak dodatkowych kosztów (często wysokich), związanych z zatrudnieniem na etat.

Właściciele firm, które zdecydowały się zatrudnić interim managerów cenią sobie także możliwość podejmowania przez nich decyzji bez obciążania relacji ze stałymi pracownikami. Największą przyczyną bariery w rozwoju interim managementu w sektorze aptecznym stanowi mentalność i utarta świadomość o własnej nieomylności właścicieli i kierowników aptek, którzy wykazują nieufność do powierzania zadań osobom trzecim. Decydują się na takie rozwiązania jedynie w ostateczności, mimo ewidentnych korzyści z ich zatrudnienia.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza