fot. depositphotos

Jednomyślność w sprawie e-recepty

Już za niecałe 2 lata, od 1 stycznia 2020 roku, e-recepta ma być wystawiana we wszystkich gabinetach lekarskich.

Na razie trwają pilotażowe testy systemu w Siedlcach i Skierniewicach. Od maja w tych miastach wybrani pacjenci będą już otrzymywać e-recepty. 1 marca Sejm przyjął ustawę nowelizującą osiem ustaw, wśród nich Prawo Farmaceutyczne, aby umożliwić wprowadzenie recepty elektronicznej.

Wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński, przekonywał podczas debaty „E-recepta: ułatwienia dla pacjenta, wyzwanie dla lekarzy i aptekarzy?”, że e-recepta ułatwi życie pacjentom i farmaceutom. Powiedział, że rocznie w Polsce wystawia się 156 mln recept, i to tylko na leki refundowane. Wiceminister Cieszyński powoływał się na przykład krajów, w których wdrożono już e-receptę. Około 6 proc. recept papierowych nie realizowano tam z powodu różnych błędów lub nieczytelności. W przypadku e-recept takie sytuacje niemal wyeliminowano – jest ich mniej niż 1 proc.

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zgodziła się, że wprowadzenie recepty elektronicznej zmniejszy ilość błędów, które stwarzały dyskomfortową sytuację dla pacjentów. Zostanie też uszczelniony system.

Prezes NRA zwróciła jednak uwagę na ważną kwestię ograniczeń w dostępie do Internetu, a także przerw w dostawach prądu, szczególnie na obszarach mniej zurbanizowanych. – Jak w takiej sytuacji powinien zachować się aptekarz, gdy nie będzie mógł wydać pacjentowi leku ratującego życie? – pytała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Sposób postępowania w takich sytuacjach powinien być, jej zdaniem, jasno określony.

Inna istotna kwestia, która niepokoi farmaceutów, to koszty, jakie będą musieli ponieść w związku z dostosowaniem infrastruktury informatycznej aptek do systemu e-recepty. Prezes NRA zapowiedziała, że będzie o tym rozmawiać z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz wykonawcy systemu.

Oprócz już wymienionych korzyści dla pacjentów e-recepta umożliwi też kupowanie leków z jednej recepty w różnych aptekach. Pacjent będzie mógł również otrzymać od lekarza wydruk recepty z dawkowaniem leków, jednak ma to pełnić wyłącznie funkcję informacyjną. Bardzo istotną innowacją będzie możliwość wystawienia e-recepty bez osobistego badania pacjenta – tylko na podstawie konsultacji za pomocą systemów teleinformatycznych.

Ustawa o e-receptach została uchwalona niemal jednomyślnie, przez ogromną większość obecnych na sali sejmowej posłów, niezależnie od przynależności partyjnej.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza