Perspektywy pracy dla farmaceutów
fot. fotolia

Perspektywy pracy dla farmaceutów

Wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom farmacji poszukiwać pracy nie tylko w aptekach, ale także w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, w laboratoriach, szkołach policealnych i na uczelniach wyższych.

Edukacja

Wiedza merytoryczna farmaceutów może być z bardzo dobrym skutkiem rozwijana i poszerzana na wszelkiego rodzaju studiach podyplomowych. Na uwagę zasługuje Marketing Strategiczny na Rynku Farmaceutycznym na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym, który pozwala w szerszej perspektywie zobaczyć szansę rozwoju zawodowego farmaceutów. Podobne studia, lecz ukierunkowane na marketing farmaceutyczny prowadzi ośrodkek akademicki w Łodzi i w Warszawie. W trakcie studiów podyplomowych studenci mają okazję zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu szeroko rozumianego marketingu. Wiedzę z zakresu budowania strategii oraz sposobów zarządzania przedsiębiorstwem mogą wykorzystywać w pracy w różnych firmach z branży farmaceutycznej. Doświadczenie i wiedza zdobyta w trakcie takiej edukacji pozwala samodzielnie podejmować decyzje związane z budowaniem i umacnianiem strategicznej przewagi nad konkurencją. Ważna w tym aspekcie jest znajomość reguł funkcjonowania rynku farmaceutycznego w Polsce i na świecie. Zdolność budowania wizerunku firmy oraz utrzymanie korzystnych relacji z otoczeniem, znajomość regulacji prawnych obowiązujących na rynku farmaceutycznym to dodatkowe, ale niezbędne atuty dla osób, które chcą rozwijać się w branży. Uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych może stać się pierwszym, ale i najważniejszym krokiem w otworzeniu się na nowe możliwości zawodu.

W działach badań i rozwoju farmaceuci ze swym analitycznym podejściem do problemów świetnie sprawdzają się w trakcie przygotowywania prób analitycznych. Realizują zagadnienia technologiczne, które polegają na optymalizacji składu i parametrów organoleptycznych. W trakcie badań wykorzystują wiedzę zdobytą w trakcie studiów na uczelniach medycznych. Są to między innymi dane z przedmiotów, takich jak chemia analityczna i chemia leków. W trakcie pracy w specjalistycznych pracowniach zapewnia się jakość produktu leczniczego i niezmienność jego parametrów w całym okresie przydatności do spożycia.

REP – Pharma Sales Representative

Firmy farmaceutyczne poszukują osób, które mogłyby je reprezentować w terenie. Szczególnie istotna jest tutaj znajomość środowiska i terenu, na którym miałaby być wykonywana praca. Praca na stanowisku przedstawiciela medycznego wymaga oczywiście wysokiej kultury osobistej, zaangażowania oraz wiedzy merytorycznej na temat produktów z portfolio firmy. Pracownik na takim stanowisku to osoba, która pomaga firmom farmaceutycznym w promowaniu i sprzedaży leków, suplementów i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W codziennej pracy musi być przygotowany na różne wyzwania, ciągłe pogłębianie swojej wiedzy i rozwój niezbędnych umiejętności.

Przedstawiciel firmy pełni rolę doradczą w procesie ordynacji leków przez lekarzy, a w trakcie wizyty w aptece odpowiada za promocję produktów. Są to osoby godne zaufania, posiadające umiejętność budowania dobrych relacji ze środowiskiem medycznym. Na szczególną uwagę zasługują doskonałe umiejętności interpersonalne pracowników oraz rzetelna wiedza na temat promowanych produktów. W zależności od przedsiębiorstwa lub działu firmy, osoby pracujące na stanowisku przedstawiciela promują leki OTC, na receptę lub sprzęt medyczny. Biorąc pod uwagę klientów docelowych, można podzielić przedstawicieli na tych, którzy obsługują apteki pojedyncze oraz na tych, którzy odpowiadają za apteki sieciowe. Funkcjonuje także rozróżnienie na przedstawicieli zajmujących się aptekami ogólnodostępnymi i szpitalnymi.

Nie jest oczywiście żadną tajemnicą, że dobry kontakt z apteką jest podstawą budowania wizerunku i sukcesu każdego przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą produktów leczniczych. To czy dany specyfik znajduje się w każdej aptece, w dużej mierze zależy od wizyt przedstawicieli, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają aptekom dbać o zapewnienie pełnego asortymentu. Przedstawiając nowe wskazania, profil bezpieczeństwa i wskazywanie przewagi nad innymi dostępnymi na rynku produktami stają się oni niezastąpionym źródłem informacji. Dobry przedstawiciel firmy farmaceutycznej powinien być pewny siebie. Osoby nieśmiałe i bez przekonania o własnej wartości nie sprawią, aby inni uwierzyli w pozytywne aspekty zachwalanego produktu. Dlatego REP powinien wierzyć nie tylko w siebie, ale również w preparaty, które sprzedaje.

Kierownik i organizacje pozarządowe

Absolwenci kierunku farmacja sprawdzają się również na stanowiskach kierowniczych. Zarządzanie pracownikami w procesie sprzedaży, wyznaczanie celów sprzedaży, rozliczanie wyników, systemy motywacyjne i prowizyjne to aspekty, z którymi doskonale radzą sobie farmaceuci. Na tych stanowiskach mogą wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w aptece, gdzie codziennie mają okazję pracować z różnymi klientami.

Magister farmacji zgodnie z nowymi założeniami rozwoju farmacji ma w przyszłości wchodzić w skład zespołów doradczych, organizacji samorządowych i towarzystw naukowych. Do ich zadań należy głównie wypracowanie wytycznych oraz standardów postępowania w odniesieniu do różnych usług związanych z rynkiem farmaceutycznym. Obecność farmaceuty w takim systemie ma gwarantować ich wysoką jakość i zwrócenie uwagi na problemy pacjenta. Jeżeli absolwent farmacji ma ambicję, aby rozwijać się w tym kierunku, może włączyć się w prace m.in. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP), lub Europejskiej Grupy Farmaceutycznej (PGEU). Członkowie zasiadając na różnych stanowiskach w wymienionych organizacjach, mają większy wpływ określając role i zadania farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej. Stały udział farmaceutów w pracach organizacji pozarządowych, które działają również na rzecz poprawy praktyk zawodowych mogą być cennym doświadczeniem.

Inspekcja farmaceutyczna

Pracownicy aptek po zdobyciu pięciu lat doświadczenia w zawodzie mają możliwość pracy w Inspekcji Farmaceutycznej. Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad obrotem i warunkami wytwarzania oraz importu leków. Zadania inspektoratów na poziomie lokalnym wykonują wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni. Kandydatów na to stanowisko wyłania się w postępowaniu konkursowym, którego zasady i tryb określa właściwe rozporządzanie ministra zdrowia. Farmaceuci w inspekcji zajmują się kontrolą środków leczniczych dopuszczonych do obrotu, które znajdują się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych. Praca dla farmaceutów czeka także w laboratoriach kontroli jakości leków, które wykonują badania leków recepturowych, jak i aptecznych oraz analizę surowców pobieranych podczas kontroli inspekcji. Takie laboratoria działają przy większości inspektoratów farmaceutycznych.

Wiedza medyczna zdobyta w trakcie studiów powinna być wykorzystywana w celu poprawy zdrowia i życia pacjentów. Farmaceuci wraz z firmami farmaceutycznymi mają możliwość prowadzenia edukacji zdrowotnej. Organizacja szkoleń i spotkań z pacjentami pozwala wykorzystać zdolności przekazywania wiedzy oraz umiejętności merytorycznych.
Niezwykle szybkie zmiany, jakie zachodzą na rynku farmaceutycznym, jak i w naukach farmaceutycznych pokazują, że rola farmaceutów nie może ograniczać się wyłącznie do pracy w aptekach ogólnodostępnych, gdzie rola magistra farmacji sprowadza się dystrybucji leków i udzielania porad pacjentom. Wymaga to oczywiście od magistrów farmacji zaangażowania w doszkalanie się i pogłębianie kompetencji, które owocuje ciekawą i często lepiej płatną pracę.

Kontrola jakości

Młodzi farmaceuci mogą wykorzystać swoją wiedzę w przemyśle farmaceutycznym na stanowiskach związanych między innymi z kontrolą jakości produkcji. Absolwenci farmacji, którzy myślą o pracy w przemyśle farmaceutycznym powinni zastanowić się nad podjęciem kształcenia specjalizacyjnego. W trakcie specjalizacji mają szansę zapoznać się z wiedzą dotyczącą produkcji leku, aktualnych przepisów związanych z produkcją i dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych. Kierownik produkcji, kierownik kontroli jakości i zapewniania jakości to tylko niektóre stanowiska, na których z całą pewnością będą wykorzystywać swoje umiejętności.

Po studiach farmaceutycznych oraz po zdobyciu specjalizacji z farmacji przemysłowej lub klinicznej farmaceuta może pełnić obowiązki osoby, która będzie odpowiedzialna za sprawdzanie przed wprowadzeniem na rynek, czy każda seria wytworzonego produktu leczniczego została wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dobrej praktyki wytwarzania GMP. Dodatkowym atutem przy ubieganiu się na tego typu stanowiska będzie doświadczenie przy sporządzaniu dokumentacji związanej z procesem wytwórczym leku, potwierdzania jego jakości oraz przygotowaniu materiałów dla celów dokumentacji rejestracyjnej.

Zdaniem EKSPERTA:

Grażyna Gólnik Zastępca Dyrektora ds. HR Gedeon Richter Polska

Rynek pracy stoi otworem przed młodymi farmaceutami. Mają wiele możliwości: od pracy naukowo-badawczej na uczelniach czy w laboratoriach aż po marketing. W osiągnięciu wymarzonego stanowiska na pewno może pomóc działalność w kołach studenckich, uczestnictwo w programach naukowych czy wreszcie studia podyplomowe. Warto uwierzyć w siebie, stawiać sobie ambitne cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Zawód farmaceuty może być pasjonujący!

×

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza