Zdrowe dziecko, zdrowy dorosły

40 lat temu paliło 65 proc. mężczyzn, dziś – 20 proc., więc widać, że można zmienić postawy Polaków. To samo da się zrobić, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom serca – powiedział prof. Wojciech Drygas, przewodniczący Sekcji Prewencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podczas inauguracji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli”.

Akcję zainicjowało Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Jest ona odpowiedzią na wciąż narastający w Polsce problem chorób serca spowodowany nieprawidłowym stylem życia. Liczby są alarmujące: 46 proc. zgonów w Polsce jest spowodowanych chorobami układu krążenia, nawet 12-14 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze, 60 proc. zbyt wysoki poziom cholesterolu, 20 proc. zespół metaboliczny, a 25 proc. otyłość.

Polskie dzieci tyją najszybciej

Prof. Piotr Jankowski, przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia PTK podkreśla, że choć średnia życia w Polsce w ostatnich 10 latach wydłużyła się, to wciąż daleko nam do krajów Europy Zachodniej: żyjemy 5 lat krócej od nich, czego powodem są przede wszystkim choroby układu krążenia. Co roku 90 tys. osób w Polsce ma zawał serca, 1,5 mln osób choruje na miażdżycę, 800 tys. ma niewydolność serca.

Ekspertów niepokoi to, że wiek zapadalności na choroby układu krążenia obniża się. Problemy coraz częściej dotykają już dzieci. – W ostatnich 20 latach trzykrotnie wzrosła liczba dzieci z nadwagą, a obecne pokolenie 11-latków ma jeden z największych wskaźników otyłości na świecie. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Trzeba to jak najszybciej zmienić, bo nie ma powodu, by dzieci i młodzież były w przyszłości pacjentami oddziałów kardiologicznych – mówi prof. Piotr Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Tymczasem aż 80 proc. dzieci i młodzieży z otyłością pozostaje osobami otyłymi w wieku dorosłym. Otyłość zaś jest czynnikiem ryzyka chorób serca, a także cukrzycy, miażdżycy i chorób układu ruchu.

zdrowe-dziecko6

Statystyki są alarmujące: jeśli trend dotyczący otyłości wśród dzieci i młodzieży nie zmieni się, liczba osób chorujących na choroby serca i naczyń będzie w Polsce rosnąć. Już dziś w Polsce  175 tys. osób rocznie umiera z przyczyn kardiologicznych. Szacuje się, że jeśli sytuacja się nie zmieni, za 4 lata śmiertelność z tego powodu przekroczy co roku 200 tys. osób. – 80 proc. przypadków chorób serca można uniknąć, jeśli tylko zmieni się tryb życia – dodaje prof. Drygas.

W ramach kampanii PKK wystosowało apel, który wzywa do działania na rzecz profilaktyki i edukacji, zwracając uwagę na to, że liczba zachorowań i zgonów w Polsce jest znacznie wyższa niż w krajach starej Unii. PTK wzywa do tego, by edukacją zdrowotną, wyrabianiem prawidłowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej były objęte już dzieci w przedszkolach, a także młodzież w szkołach.

Servier dla serca

Pierwszy etap kampanii „Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli” jest realizowany w ramach XIV edycji akcji „Servier dla serca”. – Cieszymy się, że akcją „Sevier dla serca” możemy się włączyć w ten ważny projekt, od wielu lat podejmujemy działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego – mówi dr Katarzyna Urbańska, dyrektor ds. komunikacji Servier Polska.

W Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier we wrześniu i październiku mieszkańcy 11 miast mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, takich jak pomiar ciśnienia, poziomu glukozy, wskaźnika BMI, stężenia cholesterolu całkowitego oraz sprawdzić wskaźnik kostka-ramię (ABI), informujący o zagrożeniu chorobami naczyń tętniczych kończyn dolnych.

W uzasadnionych przypadkach można poszerzyć badania o EKG serca i ECHO serca.

W Mobilnej Kardiologicznej Poradni Servier można też nauczyć się komponować zdrową dietę, sprawdzić wiedzę w konkursach edukacyjnych, a także podpisać się pod apelem PTK. Apel ze wszystkimi podpisami zostanie oficjalnie przekazany do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na temat akcji: www.ptkardio.pl, www.dbajoserce.pl oraz na stronach facebookowych PTK oraz dbajoserce.

zdrowe-dziecko5

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza