wojciechowska
Fot. Kamil Piklikiewicz/DDTVN/East News

Coraz ważniejsza staje się rola farmaceuty

Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Kierownik i twórczyni pierwszego w Polsce Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Długie kolejki w przychodniach sprawiają, że coraz więcej pacjentów w Polsce próbuje leczyć się na własną rękę. Sugerują się przy tym treściami reklam wszechobecnych w mediach oraz „poradami” Doktora Google i innymi wskazówkami o wątpliwej jakości czerpanymi z internetu. Wzrost popularności samoleczenia potwierdzają dane statystyczne. Udział leków OTC oraz suplementów diety w obrocie aptecznym rośnie z roku na rok, podobnie jak kwoty wydawane przez Polaków na te specyfiki. W związku z tym pacjenci coraz bardziej potrzebują porady i dodatkowej fachowej opieki. Coraz ważniejsza staje się zatem rola farmaceuty jako specjalisty odpowiedzialnego za prowadzenie i korygowanie przebiegu samoleczenia pacjentów przychodzących do apteki.

Farmaceuta jest w stanie nie tylko doradzić w sprawie doboru odpowiedniego leku przy konkretnych dolegliwościach, lecz także pouczy pacjenta co do prawidłowego sposobu przyjmowania preparatu. Potrafi też wykryć interakcje lekowe, działania niepożądane oraz wychwycić wszelkie problemy terapeutyczne i ewentualne powikłania. Opiekując się pacjentem może w razie potrzeby zasugerować rezygnację z samoleczenia i zachęcić go do wizyty u lekarza.

Mądrze uregulowana prawnie opieka farmaceutyczna staje się obecnie najważniejszym elementem zawodu farmaceuty. Bierze on współodpowiedzialność za farmakoterapię indywidualnego pacjenta, którego będzie miał pod opieką, a także za inne działania służące jego zdrowiu, na przykład za profilaktykę.

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej to rozwiązanie, które przyniesie budżetowi państwa wymierne korzyści. Udowadniają to doświadczenia innych krajów, gdzie takie rozwiązania już funkcjonują. Na przykład w 8-milionowej Norwegii, w której objęto opieką farmaceutyczną pacjentów po 70. roku życia, oszczędza się dzięki temu 50 mln euro rocznie.

Opieka farmaceutyczna powinna przyjmować kształt trójkąta, w którym każdy wierzchołek symbolizuje jednego jej uczestnika: pacjenta, lekarza i farmaceutę. Warto przy tym podkreślić, że absolwent studiów farmaceutycznych jest jedyną osobą, która ma prawo i kompetencje, by świadczyć taką opiekę. Technik farmaceutyczny nie może się tym zajmować, podobnie jak pielęgniarka nie może w zastępstwie lekarza stawiać diagnozy i zlecać terapii.

Lekarz zna choroby i leki, ale to farmaceuta zna się na lekach. Połączenie tych dwóch kompetencji dzięki wprowadzeniu opieki farmaceutyczne przyniesie wymierne korzyści wszystkim trzem wierzchołkom trójkąta.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza