IV Forum Dystrybucji Farmaceutycznej

Nasza impreza wpisała się na stałe do kalendarza majowych wydarzeń o dużym znaczeniu dla środowiska. To z dyskusji formalnych i nieformalnych czerpiemy inspirację do ostrej, niezależnej publicystyki tak charakterystycznej dla naszego miesięcznika.

Podczas forum nauczyliśmy się rozmawiać szczerze, coraz śmielej formułujemy programy polityczne i postulaty dla naszych reprezentantów w Sejmie, Senacie i w Ministerstwie Zdrowia. Dla nich nasze uwagi i obserwacje są bardzo cenne, bo wynikają z doświadczeń lokalnych aptek i hurtowni.

Apteka dla aptekarza z kredytem zaufania

W tym roku tematem dominującym stała się uchwalona kilka tygodni temu ustawa zwana popularnie „apteka dla aptekarza”. W zgodnej opinii zebranych trzeba poczekać na jej skutki. Największe zagrożenie może stworzyć problem dziedziczenia koncesji na prowadzenie apteki.

Nie jest jasne, czy przechodzić będzie z ojca na syna i czy będzie można ją sprzedać innemu aptekarzowi. To może być fundamentalne utrudnienie dla istnienia wielopokoleniowych aptek rodzinnych. Uczestnicy zwrócili uwagę, że jeśli koncesja nie będzie ustawowo dziedziczona przez dzieci z wykształceniem farmaceutycznym, potomkowie mogą nie mieć szansy na uzyskanie nowej koncesji, bo ograniczy ich np. geografia aptek.

Takie sytuacje mogą się zdarzyć i trzeba już dziś zwrócić na nie uwagę twórcom prawnych aktów wykonawczych do ustawy.

Opieka Farmaceutyczna – konieczna reaktywacja!

Uczestnicy IV Forum byli zgodni, że paradoksalnie ustawa „apteka dla aptekarza” nie poprawi sytuacji ekonomicznej aptek indywidualnych.

To prawda.

W krótkiej perspektywie, ustawa może zmusić apteki indywidualne do dodatkowych wydatków związanych z przekształceniami prawnymi zabezpieczającymi dziedziczenie koncesji. Dziś to jedyne rozwiązanie gwarantujące przekazywanie licencji spadkobiercom, np. w formie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ale… ta forma prawna funkcjonowania firmy wiąże się z koniecznością płacenia najwyższych podatków, które wynoszą 19%+19%.

Wpłynie to na osłabienie bieżącej płynności zwłaszcza niewielkich aptek i spadnie ich, i tak niewielka rentowność. Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dla niewielkich firm zbyt kosztowna i dla wielu aptek może zakończyć się ekonomiczną katastrofą.

W tej kłopotliwej sytuacji prawnej, tylko wprowadzenie kontraktowej opieki farmaceutycznej może być realną siłą napędową i dla aptek, i dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niezrozumiałe jest zawieszenie tego projektu tuż przed wprowadzeniem programu pilotażowego, jesienią 2016. Cała Europa znajduje oszczędności w kontraktowej opiece farmaceutycznej, inwestuje w nią i już zarabia, tylko nie Polska. I nikt nie wie, dlaczego.

Opieka Farmaceutyczna dla Obrony Terytorialnej Polski!

Uczestnicy wysłuchali prezentacji poświęconej projektowi włączenia aptek do systemu Obrony Terytorialnej, jaki powstał w naszej Redakcji. Pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy Obrony Terytorialnej i ich rodziny mogłyby być objęte kontraktową opieką farmaceutyczną w ramach programu pilotażowego opieki farmaceutycznej.

To grupa wystarczająco duża, by udowodnić przydatność i skuteczność płatnej opieki farmaceutycznej, i niewielka z punktu widzenia jakiegokolwiek budżetu. Na taki program stać zarówno Ministerstwo Obrony Narodowej, władze lokalne i Ministerstwo Zdrowia. Uczestnicy Forum zgodnie poparli koncepcję otoczenia opieką żołnierzy Obrony Terytorialnej i ich rodzin w ramach programu pilotażowego jako bardzo cenną możliwość praktycznej próby przed upowszechnieniem kontraktowej opieki farmaceutycznej w Polsce.

Z Racławic do gwiazd

W czasie Forum wysłuchaliśmy prezentacji firmy Berlin-Chemie/Menarini, która jako pierwsza w historii polskiej farmacji wprowadzi oryginalny i polski lek innowacyjny na rynek światowy.

Podpisane w marcu 2017 porozumienie zapewniło Selvicie finansowanie badań nad bardzo obiecującym preparatem SEL24 do leczenia ostrej białaczki szpikowej oraz udział w zyskach ze sprzedaży leku przez koncern Berlin-Chemie/Menarini na całym świecie. Dzięki temu porozumieniu, włosko-niemiecka firma dołączy do grona najbardziej innowacyjnych w światowej farmacji.

W trakcie trwania IV Forum miałem możliwość odwiedzenia krakowskiej Selvity, od której dzieliło nas zaledwie czterdzieści kilka kilometrów. Byłem pod ogromnym wrażeniem kompleksu technologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zespołu, a także i rozmachu Selvity, wiedzy i zaangażowania naszych rozmówców.

SEL24 jest w II etapie badań klinicznych prowadzonych w ośrodkach amerykańskich. Wierzę, że niebawem Selvita ogłosi kolejne pozytywne informacje o jego rozwoju.

Paweł Kruś

PS
Bardzo dziękujemy firmom Berlin-Chemie/Menarini i LeLoch Healthcare za opiekę sponsorską nad IV Forum Dystrybucji Farmaceutycznej Managera Apteki. Bez tej pomocy, organizacja naszego spotkania byłaby niemożliwa.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza