fot. fotolia

Kredyt dla grup zawodowych

Kredyt to bardzo indywidualne zagadnienie. Jednak w gronie uprzywilejowanych klientów banków są m.in. przedstawiciele środowiska lekarskiego i farmaceutycznego.

Dzięki kredytom wiele małych i średnich przedsiębiorstw może utrzymywać płynność finansową, pokrywać koszty inwestycji. Jak się jednak okazuje, przedsiębiorca przedsiębiorcy nierówny. Instytucje finansowe oferują bowiem preferencyjne kredyty wybranym grupom zawodowym lub osobom posiadającym specjalne licencje zawodowe, m.in. lekarzom, adwokatom, sędziom, radcom prawnym, architektom czy nauczycielom.

Każdy bank ma swoją listę „preferowanych zawodów”. Kredyty dla specjalistów oferowane przez Pekao SA obejmują kilka obszarów. – Są dedykowane osobom, które prowadzą działalność prawniczą, rachunkowo-księgową, architektoniczną i inżynieryjną, weterynaryjną, lekarską, dentystyczną, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną oraz związaną z szeroko pojętą opieką medyczną, również farmaceutyczną – mówi Tomasz Bogusławski z departamentu komunikacji korporacyjnej Pekao SA.

Wachlarz dla firm

Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej korzystają z czterech rodzajów kredytów dla firm: inwestycyjnego (na zakup lub unowocześnienie wyposażenia), obrotowego (na finansowanie bieżącej działalności – zakup materiałów czy usług lub regulowanie zobowiązań), w rachunku bieżącym (limit debetowy, którego wysokość bank określa w umowie) i linii kredytowej (analogicznie jak kredyt w rachunku bieżącym ma on charakter limitu debetowego, z tym że prowadzonego na oddzielnym koncie).
Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego mogą liczyć na specjalne oferty. Dzięki uproszczonym formalnościom mogą one – jak przekonuje Bogusławski – jeszcze szybciej i łatwiej pozyskać fundusze na rozwój swojej działalności.

Bank Pekao SA proponuje dwa rodzaje preferencyjnych kredytów – na pokrycie bieżącej działalności (kwota limitu debetowego stanowi trzykrotność średnich miesięcznych wpływów z ostatnich sześciu miesięcy – maksymalnie 30 tys. zł) oraz inwestycyjny. – Oferujemy kredyt inwestycyjny SIL na zakup maszyn i urządzeń, komputerów, sprzętu medycznego i innych środków trwałych lub Auto SIL na zakup środków transportu (maksymalnie 150 tys. zł) – precyzuje Bogusławski.

Przywileje dla specjalistów

Warunkiem otrzymania kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej dwa lata oraz posiadanie rachunku w Pekao SA nie krócej niż przez pół roku. Przedsiębiorcy powinni też prowadzić uproszczoną rachunkowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego.
Specjalną ofertę dla tzw. wolnych zawodów, w tym lekarzy, przygotował również Raiffeisen Polbank. – Dostosowaliśmy naszą propozycję do specjalistów, którzy z racji wykonywanego zawodu zaufania publicznego oraz zdobywanej latami pozycji zawodowej są niezwykle wiarygodnymi i atrakcyjnymi klientami. Często prowadzą samodzielną działalność gospodarczą. Istotne jest również to, że na ogół czerpią dochód z kilku źródeł – mówi Krzysztof Markiewicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu i współpracy ze sprzedażą w Raiffeisen Polbank.

Co oferuje Raiffeisen Polbank? – Preferencje dotyczą nie tyle samych produktów, co sposobu liczenia zdolności kredytowej. Generalnie od przedsiębiorców wymagamy, by okres prowadzenia działalności wynosił 18 miesięcy, ale w przypadku wolnych zawodów i kredytów zabezpieczonych może to być jedynie pół roku – mówi Markiewicz i dodaje, że wysokość przyznawanego limitu kredytowego też jest zróżnicowana. – Trudno określić górną granicę limitu, ponieważ wszystko zależy od osiąganych przychodów, ale specjaliści z grupy tzw. wolnych zawodów z reguły uzyskują większe kredyty niż przedstawiciele innych branż – wyjaśnia.
Oprócz tego Raiffeisen Polbank dysponuje rozbudowaną ofertą pakietów transakcyjnych dla przedsiębiorców, skierowaną zarówno do osób prowadzących jednoosobową działalność, praktykę lekarską, jak i kilku- czy kilkunastoosobową przychodnię.

Niektóre banki w ogóle nie dzielą przedsiębiorców na grupy (np. Bank Millenium), inne mają pakiet kredytów skierowanych do poszczególnych grup z kręgu zawodów medycznych. Nordea Bank oferuje kredyt inwestycyjny m.in. dla lekarzy stomatologów i protetyków w wysokości od 5 do 250 tys. zł (nie więcej niż 90 proc. wartości inwestycji brutto). Maksymalny czas spłaty wynosi pięć lat. Warunkiem udzielenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej dwa lata lub rok (przy jednoczesnym wykonywaniu profesji od co najmniej 36 miesięcy). Bank proponuje również kredyt obrotowy dla tej grupy przedsiębiorców (maksymalna wysokość w trybie „na dokumenty” – do 50 tys. zł, „na oświadczenie” – do 30 tys. zł; okres kredytowania – do trzech lat).

Deutsche Bank PBC SA przygotował ciekawą ofertę kredytu gotówkowego na dowolny cel. Mogą z niej skorzystać nie tylko lekarze, lecz także farmaceuci. Maksymalna kwota kredytu, który trzeba spłacić w ciągu siedmiu lat, wynosi 150 tys. zł netto. Oprocentowanie wynosi od 8,99 proc., a prowizja – od 0,75 proc. (w zależności od kwoty kredytu, dochodów, dodatkowych produktów banku, z których skorzysta klient, tj. konto, karta kredytowa, program inwestycyjny, kredyt mieszkaniowy itp.). Weryfikację dochodów przeprowadza się na uproszczonych zasadach – polega ona na estymacji bez konieczności dostarczania stosownych dokumentów. Kredyt przyznawany jest w ciągu dwóch dni. Lekarze prowadzący specjalistyczną praktykę lekarską we własnym gabinecie lekarskim oraz stomatolodzy, którzy posiadają własny gabinet minimum trzy lata, mogą skorzystać również z preferencyjnych warunków kredytu w rachunku bieżącym w Deutsche Bank PBC SA – Warunkiem jest ustanowienie zabezpieczenia, np. w postaci aktywów płynnych lub hipoteki, na rzecz banku. W takim przypadku maksymalna kwota kredytu może wynieść 100 tys. zł – mówi Paweł Łukasik z departamentu produktów dla firm.

Kredyt hipoteczny

Z ubiegłorocznej analizy Home Broker wynika, że osoby wykonujące tzw. zawody zaufania publicznego mogą też liczyć na specjalne warunki podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny. Starając się o taką formę finansowania, powinny one jednak – jak podkreślają autorzy analizy – zwrócić uwagę na zróżnicowane warunki banków. Części z nich wystarczy bowiem, że klient wykonuje zawód z preferencyjnej listy, inne wymagają natomiast prowadzenia własnej praktyki, czyli np. posiadania własnej apteki czy gabinetu lekarskiego.

Z opracowania Home Broker wynika jednocześnie, że udogodnienia, na jakie mogą liczyć osoby posiadające specjalne licencje zawodowe, sprowadzają się głównie do uproszczonej procedury ubiegania się o kredyt, rzadziej – do korzystniejszej oferty cenowej. Ponadto od osób wykonujących zawody zaufania publicznego wymaga się z reguły większej liczby dokumentów niż od zwykłych klientów pracujących na etacie. W praktyce oznacza to wydłużenie procesu analizy kredytowej.
Preferencyjne warunki kredytu mieszkaniowego dla lekarzy, jako przedstawicieli wolnych zawodów, oferuje m.in. Deutsche Bank PBC SA Oferta Nowej Hipoteki umożliwia uzyskanie kredytu mieszkaniowego w złotówkach (maksymalnie 400 tys. zł przy ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego, a w przypadku kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej – maksymalnie 250 tys. zł).

 

Oferta banków dla segmentu MSP
Kredyt inwestycyjny
Bank Millenium PKO BP Getin Bank Alior Bank
Kredyt na 15 lat bez konieczności przedstawiania biznesplanu, indywidualny harmonogram spłaty, możliwość wyboru częstotliwości spłaty rat kapitałowo-odsetkowych (co miesiąc lub co kwartał) Okres kredytowania do 25 lat, kredyt udzielany w różnych walutach, szybka decyzja kredytowa przy kwocie do 1 mln zł Okres kredytowania do 10 lat (w przypadku zabezpieczenia hipotecznego – 15 lat), minimalna kwota to 50 tys. zł (do 100 proc. wartości inwestycji), brak opłat za rozpatrzenie wniosku, decyzja kredytowa w 24 godziny Okres kredytowania do 20 lat, kredyt do 80 proc. wartości inwestycji lub do 400 tys. zł w przypadku procedury bez konieczności przedstawiania prognoz i biznesplanu, możliwość negocjacji warunków, w tym marży, prowizji i opłat

 

Kredyt w rachunku bieżącym
Alior Bank BRE Bank Credit Agricole Citi Handlowy
Kredyt udzielany nawet tym firmom, które rozpoczynają działalność (w tym wypadku bank weryfikuje prognozy rozwoju i projekcje finansowe przedstawione przez klienta), dostępny w złotówkach lub walutach obcych: dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich lub funtach brytyjskich Przyznawany standardowo na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, automatyczna spłata z bieżących wpływów na rachunek Prowizja wynosi od 1,5 proc. (można ją sfinansować ze środków
z przyznanego kredytu), kwota wynosi od 1 do 300 tys. zł, a okres kredytowania – do 12 miesięcy, klienci banku oraz Europejskiego Funduszu Leasingowego mogą otrzymać nawet do 200 tys. zł bez zabezpieczeń rzeczowych
Kredyt przyznawany tylko w złotówkach w wysokości ustalanej indywidualnie, okres kredytowania to 12 miesięcy z możliwością przedłużenia bez konieczności spłaty salda debetowego, klient ma prawo do debetowania salda rachunku, a każda wpłata automatycznie zmniejsza zadłużenie

 

Kredyt obrotowy
Deutsche Bank PBC SA BZ WBK Idea Bank Bank Ochrony Środowiska SA
Odnawialny kredyt obrotowy (spłata powoduje odnowienie się dostępnego limitu w pierwotnej wysokości), minimalna kwota to 10 tys. zł lub jej równowartość w innej walucie, kwota maksymalna nieokreślona, okres kredytowania – od jednego roku Okres kredytowania wynosi jeden rok (istnieje możliwość przedłużenia go do trzech lat), kredyt udzielany w złotówkach, dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich lub funtach brytyjskich Wartość kredytu wynosi od 1 tys. do 1 mln zł, okresy kredytowania: 12 miesięcy z możliwością odnowienia lub do 120 miesięcy, dostępny od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej Dla klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od roku, okres kredytowania wynosi do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, kredyt dostępny w złotówkach, euro lub dolarach (gdy rachunek prowadzony jest w obcej walucie)

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza