Odpowiedzialność za zdrowie

Recenzja książki pt. „Odpowiedzialność za zdrowie”, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. D. Głowackiej i H. Mruka, Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań 2017, s. 292

Recenzowana praca składa się z piętnastu rozdziałów, napisanych przez autorów z kilku ośrodków akademickich z obszaru Polski. Autorzy reprezentują nauki medyczne, o zdrowiu, ekonomiczne oraz prawne. Zawarte w książce treści pozwalają na poznanie szerokiej perspektywy całościowo traktowanej odpowiedzialności za zdrowie. Autorami dwóch rozdziałów są lekarze, którzy piszą o problematyce transplantologii oraz opiece medycznej w starzejącym się społeczeństwie. W trzech rozdziałach zawarte są rozważania na temat finansowania sfery ochrony zdrowia, jej efektywności, a także innowacyjności. Rozdział o prawach pacjenta został napisany przez prawnika. Kilka rozdziałów zawiera informację na temat odpowiedzialności samorządów za zdrowie mieszkańców, prawnych aspektów szczepień ochronnych, zachowań pielęgniarek w czasie wolnym, wypadków przy pracy w kontekście odpowiedzialności za zdrowie pracowników, a także kreowania zdrowego stylu życia.

Z punktu widzenia farmaceutów, pracujących za pierwszym stołem, szczególnie użyteczne mogą być rozdziały poświęcone odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych, roli apteki w sprawowaniu opieki farmaceutycznej, a także odpowiedzialności za leki w łańcuchu dostaw. Zawarte w tych rozdziałach rozważania mogą być pomocne farmaceutom w systemie opieki farmaceutycznej. Jego pilotaż ma być uruchomiony w Małopolsce w pierwszym półroczu 2018 roku. Na tej podstawie można spodziewać się, że opieka farmaceutyczna będzie wprowadzana do aptek w całej Polsce. Zawarte w recenzowanej pracy informacje mogą okazać się przydatne dla farmaceutów, którzy będą wdrażać opiekę farmaceutyczną. W tej pracy, wymagającej nowych umiejętności, pomocna może być wiedza na temat komunikacji z pacjentem, psychologii zachowań pacjentów oraz na temat funkcjonowania mózgów pacjentów. Prowadzone w obszarze neuronauki badania poszerzają wiedzę na temat roli uwagi w zachowaniach pacjentów. Każdy z rozdziałów odwołuje się do bogatej literatury z danego obszaru.

Książka została wydana w niewielkim nakładzie i jest dostępna w bibliotekach uniwersytetów medycznych, ekonomicznych na terenie Polski i w Centralnej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie. Zawarte w rozdziałach treści mogą poszerzać wiedzę pracowników sfery zdrowia oraz studentów zainteresowanych funkcjonowaniem podmiotów działających w ochronie zdrowia. Właścicielom aptek i farmaceutom książka może być pomocna w budowaniu relacji z pacjentami oraz wspieraniu ich w procesie powrotu do zdrowia.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza