Szczepienia w aptekach i rozszerzenie uprawnień pielęgniarek sposobem na wzrost wyszczepialności przeciw grypie!

Refundacja szczepień przeciw grypie dla osób po 65 roku życia jest niewątpliwie dużym sukcesem. Eksperci podkreślają, że poprawa wyszczepialności jest możliwa tylko poprzez stopniowe wprowadzenie zmian systemowych.

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy:

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy stoi na stanowisku, aby umożliwiać szczepienia najszerszej grupie osób. Jednym ze sposobów, by łatwiej otrzymać szczepionkę, jest szczepienie na poziomie apteki. To farmaceuta przeszkolony i mający odpowiednie umiejętności i wiedzę co do szczepień, mógłby szczepić przeciw grypie.

Brane są tu pod uwagę niewątpliwe korzyści płynące z propozycji rozszerzenia uprawnień pielęgniarek do wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie. A także możliwość przeprowadzania przez nie badań kwalifikujących do szczepienia.

Izabela Kucharska, Główny Inspektorat Sanitarny:

Szczepienie przeciw grypie składa się z dwóch podstawowych elementów – kwalifikacyjnego badania lekarskiego oraz wkłucia, wykonania szczepienia. Takie uprawnienia moglibyśmy rozszerzyć. Planujemy wprowadzenie realizacji szczepień ochronnych przez pielęgniarki, które byłyby specjalnie wykwalifikowane do przeprowadzania badań fizykalnych.

Drugą poważną opcją wprowadzoną już przez kilka krajów w Europie jest możliwość realizacji szczepień przeciw grypie w aptekach. W specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach i przez przeszkolony personel (pielęgniarki lub aptekarzy). Są to oczywiście rozwiązania wymagające nowego podejścia do tej procedury medycznej i do zmian w ustawodawstwie.


Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeśli chodzi o szczepienie w aptekach, wymaga to bardzo dobrego zorganizowania. Jestem przekonany, że podobnie jak na zachodzie, u nas tez może się to udać.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza