Warszawskie Muzeum Farmacji znowu otwarte!

Od kilku miesięcy warszawskie Muzeum Farmacji po długiej przerwie znowu jest otwarte dla zwiedzających. Ostatnie półtora roku jego działalności poświęcone było na remont i dostosowanie wnętrz do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także na przygotowanie scenariusza wystawy oraz jej realizację.

Otwarcie nowej ekspozycji miało miejsce 4 września 2017 roku, na kilka dni przed rozpoczęciem bardzo ważnego dla środowiska farmaceutycznego wydarzenia, jakim był odbywający się po raz pierwszy w Polsce 43. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji. Dzięki temu muzeum na Piwnej w pierwszych dniach po otwarciu odwiedziło wielu gości z całego świata.
Nowa wystawa stała nosi tytuł Res pharmaceuticae i jest podzielona na kilka części tematycznych. Każda z nich w sposób nowatorski opowiada historię aptekarstwa i farmacji.

Officina Sanitatis

Najmniej zmienioną częścią wystawy jest Officina sanitatis, czyli zrekonstruowana apteka z okresu XX-lecia międzywojennego. Decyzja o zachowaniu tego fragmentu ekspozycji w niemal niezmienionej formie podyktowana była ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszył się on przed remontem zarówno wśród zwiedzających, jak i dziennikarzy, którzy upodobali sobie to miejsce do nagrywania różnego rodzaju wywiadów i programów telewizyjnych. W tej części ekspozycji prezentowane są meble z apteki prowizora Marcina Olechowskiego oraz naczynia i utensylia apteczne, wykorzystywane w aptekach w okresie międzywojennym.

Materia Medica

Kolejną częścią ekspozycji, nazwaną Materia medica, jest nowatorsko pomyślana wystawa prezentująca historię stosowania leków z różnych grup farmakologicznych. Pokazane tu zostały zarówno naczynia apteczne po różnych substancjach, jak i gotowe leki, utensylia, a nawet gadżety reklamujące dany lek. Wystawa ta szczególnie interesuje farmaceutów. Jest jednak pomyślana w taki sposób, że nawet osoba niezwiązana zawodowo z farmacją może się z niej wiele dowiedzieć.

Forum Magistry Antoniny Leśniewskiej

Wystawa Materia medica, płynnie łączy się z salą, która została nazwana Forum magistry Antoniny Leśniewskiej – patronki muzeum. Antonina Leśniewska żyła w latach 1866-1937. Była jedną z pierwszych kobiet, które uzyskały dyplom magistra farmacji. Walczyła również o możliwość pracy kobiet w zawodzie farmaceuty. Założyła w St. Petersburgu pierwszą żeńską aptekę, w której pracowały wyłącznie kobiety. Zajmowała się również ich szkoleniem i szeroko pojętą działalnością charytatywną.

Forum magistry Antoniny Leśniewskiej to miejsce spotkań, w którym organizowane są cykliczne konwersatoria i wykłady, a także regularnie prowadzone zajęcia edukacyjne. Na środku wielkiego stołu, przy którym są organizowane spotkania, w małej gablotce na honorowym miejscu leży jedna z niewielu pamiątek po Antoninie Leśniewskiej – pudełeczko z jej warszawskiej apteki.
W pomieszczeniu tym udało się również zmieścić niewielką, ogólnodostępną dla zwiedzających bibliotekę, stanowiącą wybraną część księgozbioru będącego w posiadaniu muzeum. Zainteresowane osoby mogą korzystać z niej w godzinach otwarcia.

W tej części, w gablotach, prezentowane są również zabytkowe książki, między innymi dwa renesansowe zielniki oraz najprawdopodobniej jedyny ocalały egzemplarz pamiętnika Antoniny Leśniewskiej pt. „Nieprzetartym szlakiem”. Wystawa poświęcona japońskim wędrownym aptekarzom była prezentowana w Muzeum Farmacji od wielu lat. Opowiada ona o tradycyjnym japońskim systemie rozprowadzania leków oraz o metodach leczenia i lekach stosowanych w funkcjonującej w Japonii od kilku wieków medycynie Kampo. Przy okazji niedawnego remontu wystawa „japońska” została gruntownie przearanżowana i nabrała nowoczesnej formy. Opowieść o medycynie Kampo i wędrownych aptekarzach warto więc poznać od nowa.

Szkło apteczne

Ostatnia sala w muzeum została poświęcona wystawie pt. Kolor i szlif, na której prezentowane jest szkło apteczne, a uwagę przykuwa przede wszystkim piękno form i barw, jakimi cechowały się szklane naczynia stosowane w aptekach na przestrzeni wieków. Zwiedzający mogą dowiedzieć się o historii i metodach barwienia szkła na różne kolory, a także o właściwościach różnobarwnych naczyń szklanych i wpływie ich koloru na przechowywane w nich substancje.

Edukacja

Muzeum Farmacji w nowej odsłonie łączy nowoczesną aranżację z tradycyjnym podejściem do eksponowania zabytków. Aranżacja wnętrz poprzez prostotę podkreśla walory prezentowanych eksponatów i umożliwia opowiedzenie historii farmacji w sposób dostosowany do potrzeb zwiedzających. Uzupełnienie wystawy stanowią cyklicznie organizowane spotkania i prelekcje, a także zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

Otwarciu wystawy towarzyszyła publikacja katalogu. Wydzielona w nim została część albumowa, w której znalazły się zdjęcia wszystkich eksponatów prezentowanych na wystawie. W ciągu pierwszych czterech miesięcy od otwarcia muzeum odwiedziło ponad 3000 osób, a wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i zbierała pozytywne opinie zwiedzających.
Przygotowanie nowej wystawy stałej oraz katalogu było możliwe dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Wspieranie działań muzealnych”.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza