XXI Nagroda Zaufania Złoty OTIS 2024: znamy laureatów!

Ponad 30 nagrodzonych w 7 kategoriach – Nagrody Zaufania Złoty OTIS zostały wręczone już po raz 21. Uroczysta gala odbyła się 17 kwietnia b.r. w hotelu Polonia Palace. Wydarzeniu towarzyszyło przyznanie stypendiów naukowych w naukach medycznych oraz pierwszy raz w dziedzinie nauk farmaceutycznych. Tradycyjnie już odbyły się wykłady naukowe i debata z udziałem wybitnych przedstawicieli ochrony zdrowia w Polsce.

Statuetki Złoty OTIS to prestiżowe wyróżnienie przyznawane z inicjatywy grupy znakomitych ekspertów należących do ponad siedemdziesięcioosobowej Kapituły Nagrody, którzy kształtują polski system ochrony zdrowia. Statuetki wręczane są od 2003 r.

– Dla ponad 70 wybitnych ludzi tworzących Kapitułę Nagrody radością jest nagradzanie wybitnych osób ze swojego otoczenia zawodowego, których system nigdy nie dostrzegł ani nie docenił tylko dlatego, że np. miały trudny charakter lub niewłaściwe poglądy polityczne; najczęściej po prostu nie potrafiły się chwalić, co w mentalności polskiej dopiero teraz bardzo powoli zaczyna się zmieniać. Nasi Laureaci rzadko są osobami z pierwszych stron gazet, a jeśli już, to staramy się je wyróżniać najszybciej, jak można, kiedy ich gwiazda nie jest jeszcze w zenicie. Dla mnie radością jest odczucie miłego zaskoczenia w głosie Laureata, kiedy jako pierwsza osoba po zakończeniu głosowania dzwonię z gratulacjami – mówi red. Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły.

Nagrodzie od początku istnienia przyświeca myśl, aby dostrzec i docenić czołowych lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, organizacje pacjenckie, firmy farmaceutyczne oraz dziennikarzy medycznych, rzeczywistych liderów polskiej ochrony zdrowia, przeoczonych lub niedostatecznie docenionych przez administrację. Dlatego Złoty OTIS to „nagroda z misją”. – Nagrodę zbudowali uczniowie mojego Taty, ja tylko miałem pomysł i poprosiłem ich o pomoc – przyznaje red. Paweł Kruś.

Wykłady inauguracyjne, społecznicy i debiutanci

W tegorocznej edycji Nagrody Zaufania Złoty OTIS Kapituła wyróżniła 31 osób w 7 kategoriach takich jak: debiuty naukowe, lekarz i społecznik, farmaceuta i społecznik, media i zdrowie, dorobek życia i osiągnięcia w roku 2023. Tradycyjnie już przyznano także nagrody specjalne.

Innowacją w tym roku było podzielenie gali na dwie części; pierwsza część odbyła się pod nazwą „Wykłady inauguracyjne, społecznicy i debiutanci”, a przewodniczyli jej minister Maciej Miłkowski oraz przedstawiciele Kapituły: Irena Rej, prof. Piotr Hoffman oraz prof. Marcin Czech. Współtwórcą sesji inauguracyjnej jest śp. poseł Rajmund Miller, wielki przyjaciel Nagrody Zaufania Złoty OTIS, który zmarł nagle 27 marca, a który razem z red. Pawłem Krusiem miał przedstawić nowych posłów z sejmowej Komisji Zdrowia.

– Poprosiłem w tym roku kilku posłów, którzy po raz pierwszy znaleźli się w Sejmie i w Komisji Zdrowia, by przedstawili się środowisku nagrody. W pierwszym zdaniu uprzedzałem, że w naszej opinii ochrona zdrowia musi być wyłączona z debaty politycznej i że na gali spotkają przedstawicieli wszystkich opcji politycznych. Przyznali nam rację, przyjdą i będą siedzieć obok siebie na scenie. To dobrze rokuje dla spraw zdrowia w tej kadencji. Myślę, że w każdej społeczności musi być miejsce dialogu. Wojny są stare jak świat, ale rozejmy również – podkreśla red. Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły.

Debiutanci w Komisji Zdrowia Sejmu RP, którzy zaprezentowali się na gali wręczenia Nagrody Zaufania Złoty OTIS, to posłanki Wioleta Tomczak i Jolanta Zięba-Gzik oraz poseł Norbert Pietrykowski.
Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Grzegorz Dzida („Ciągłe monitorowanie glikemii – przełom w leczeniu cukrzycy”) oraz prof. Małgorzata Myśliwiec („CGM to za mało – innowacyjne systemy monitorowania glukozy zintegrowane z podażą insuliny”). Nie zabrakło też prezentacji o „Wspierającej Szkole” – programie społeczno-edukacyjnym współorganizowanym przez Fundację Adamed i serwis Życie Warte Jest Rozmowy.

Natomiast w kategorii „debiuty naukowe”, która rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, statuetki otrzymali mgr Wojciech Rogóż, dr Tomasz Grzywa, dr Piotr Krajewski, dr Maciej Spiegel oraz lek. Piotr Kulig. Wręczone zostało również Stypendium Nagrody Zaufania Złoty OTIS, które przyznawane jest od 2019 r. W tym roku 40 tys. zł w naukach medycznych otrzymał dr Tomasz Grzywa za badania dotyczące programowania komórek układu odpornościowego, by skutecznie rozpoznawały i zwalczały komórki nowotworowe. Po raz pierwszy przyznano także stypendium w dziedzinie nauk farmaceutycznych. Czek na 15 tys. zł odebrali mgr Wojciech Rogóż (zajmujący się analizą aktywności antyoksydacyjnej wybranych substancji, w tym takich, które w przyszłości potencjalnie mogą mieć zastosowanie medyczne) oraz dr Maciej Spiegel (poszukujący nowych leków w obrębie związków pochodzenia roślinnego).

Dorobek życia, osiągnięcia, nagrody specjalne

W drugiej części gali statuetki powędrowały do laureatów kategorii: dorobek życia w medycynie, dorobek życia w pielęgniarstwie, dorobek życia w farmacji, dorobek życia w diagnostyce laboratoryjnej, dorobek życia w stomatologii, dorobek życia w ratownictwie medycznym, osiągnięcia w medycynie w roku 2023, osiągnięcia w farmacji w roku 2023, osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej w roku 2023, osiągnięcia w stomatologii w roku 2023. W tej części uroczystości wręczone zostaną także nagrody specjalne dla wybitnych pionierów i profesjonalistów w swoich dziecinach.

Wykład główny podczas gali wygłosił prof. Krzysztof Giannopoulos, który opowiedział o nowościach w terapii celowanej w ostrej białaczce szpikowej. Natomiast w czasie debaty naukowej poruszony został temat otyłości jako wyzwania dla zdrowia publicznego. Debata odbyła się pomiędzy prof. Lucyną Ostrowską, prof. Grzegorzem Gajosem i ministrem Maciejem Miłkowskim. – Gala wręczania statuetek Złotych OTIS-ów nie jest typowa, towarzyszą jej debaty oraz wykłady, którymi staramy się zwracać uwagę zgromadzonych środowisk na tematy szczególnie istotne. Śmiem twierdzić, że obecni na gali są jednym z najbardziej opiniotwórczych środowisk w Polsce – mówi red. Paweł Kruś.

Na zakończenie gali dyplomy uznania odebrali sponsorzy, donatorzy stypendium oraz patroni.

Patronat medialny nad Nagrodą Zaufania Złoty OTIS objęli: magazyn „Świat Lekarza”, serwisy internetowe ŚwiatLekarza.pl i ManagerApteki.pl oraz Strefa Inwestorów.

Uroczystość w hotelu Polonia Palace prowadzili Paweł Kruś, Katarzyna Pinkosz, Ewa Podsiadły-Natorska i Jan Kruś.

Laureaci XXI Nagrody Zaufania Złoty OTIS

KATEGORIA: DEBIUTY NAUKOWE
Mgr Wojciech Rogóż, dr Tomasz Grzywa, dr Piotr Krajewski, dr Maciej Spiegel, lek. Piotr Kulig

KATEGORIA: LEKARZ I SPOŁECZNIK
Dr Iwona Ponurkiewicz

KATEGORIA: FARMACEUTA I SPOŁECZNIK
Mgr Jolanta Radecka

KATEGORIA: MEDIA I ZDROWIE
Red. Michał Dobrołowicz

KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA
Prof. Anna Członkowska:
 dorobek życia w medycynie

Prof. Leszek Królicki: dorobek życia w medycynie

Prof. Jan Duława: dorobek życia w medycynie

Prof. Mieczysław Walczak: dorobek życia w medycynie

Prof. Anna Jurczak: dorobek życia w pielęgniarstwie

Prof. Zenon Kokot: dorobek życia w farmacji

Prof. Jerzy Pałka: dorobek życia w farmacji

Prof. Maciej Szmitkowski: dorobek życia w diagnostyce laboratoryjnej

Prof. Stanisław Suliborski: dorobek życia w stomatologii

Nadkom. Sławomir Butkiewicz: dorobek życia w ratownictwie medycznym

KATEGORIA: OSIĄGNIĘCIA W ROKU 2023
Prof. Wojciech Fendler:
 osiągnięcia w medycynie

Prof. Artur Bossowski: osiągnięcia w medycynie

Prof. Anna Bogucka-Kocka: osiągnięcia w farmacji

Prof. Milena Dąbrowska: osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej

Prof. Mieszko Więckiewicz: osiągnięcia w stomatologii

KATEGORIA: NAGRODY SPECJALNE
Prof. Lucyna Ostrowska:
 za pionierskie dokonania w leczeniu choroby otyłościowej

Prof. Brygida Kwiatkowska: za popularyzację wiedzy o terapiach biologicznych w leczeniu chorób reumatycznych

Dr Magdalena Skarżyńska: za stworzenie programu opieki farmaceutycznej dla kobiet w ciąży

Prof. Jolanta Sykut-Cegielska: za wkład w leczenie i poprawę jakości życia pacjentów z chorobami rzadkimi

Dr Szymon Jagodziński: za osiągnięcia we wprowadzaniu nowoczesnej kardiologii na Mazowszu

Prof. Sebastian Granica: za badanie wpływu związków naturalnych na mikrobiotę

Piotr Kagankiewicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku: za osiągnięcia w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia

Konrad Jarosz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie: za osiągnięcia w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza