Firma Servier pomaga w walce z koronawirusem

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo przedstawicieli zawodów medycznych, a tym samym również polskich pacjentów, firma Servier przeznaczyła ponad 1,2 miliona złotych na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek i innych profesjonalistów medycznych. Do polskich szpitali wyruszył właśnie pierwszy transport obejmujący realizację około 250 wniosków o wsparcie. Kolejne będą realizowane systematycznie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez placówki ochrony zdrowia. Łącznie do polskich szpitali trafi blisko 260 000 maseczek.

Firma Servier od początku swojej działalności współpracuje ze środowiskiem medycznym na zasadach partnerstwa uważając, że dzięki temu jest możliwy rozwój medycyny, a w szczególności wypracowanie nowych skutecznych terapii w leczeniu pacjentów. Od lat firma Servier jest Przyjacielem i Partnerem Polskiej Kardiologii, ale także Przyjacielem Polskiej Diabetologii czy Hipertensjologii, wspierając m.in. działalność edukacyjną i naukową. Sprawia to, że nie tylko dziś czuje szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo personelu pracującego w placówkach ochrony zdrowia.

Firma Servier, na poziomie centralnym, aktywnie włącza się w walkę z globalną pandemią koronawirusa. Jako członek HealthInnovationCoalition – HealthCrisis, inicjatywy, która zrzesza wielu interesariuszy systemu ochrony zdrowia na świecie, firma Servier pracuje nad poszukiwaniem rozwiązań mających na celu odblokowanie przeciążonego systemu ochrony zdrowia. W ramach tej inicjatywy, jako jeden z liderów we wdrażaniu innowacyjnych terapii m.in. w kardiologii, diabetologii czy onkologii, firma Servier koncentruje się na zapewnieniu odpowiedniego poziomu opieki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Wsparcie w zakresie know-how koresponduje z zaangażowaniem na rzecz zaspokojenia potrzeb środowiska medycznego i pacjentów m.in. w środki ochrony osobistej. W tym względzie wsparcie ma zarówno charakter pośredni – poprzez przekazanie środków organizacjom pozarządowym, jak i bezpośredni – poprzez darowizny rzeczowe na rzecz placówek ochrony zdrowia.

Wsparcie to dotyczy także Polski, w której od ponad 27 lat firma Servier współtworzy system ochrony zdrowia dzieląc się m.in. wiedzą i inicjując wymianę doświadczeń pomiędzy lekarzami nie tylko z kraju, ale również ze świata. 

Czujemy się w szczególny sposób odpowiedzialni za los pacjentów i personelu medycznego w Polsce, gdzie działamy od 27 lat. Czyni nas to jedną z najdłużej działających firm farmaceutycznych w kraju. Wielu z naszym pracowników ma wykształcenie medyczne – są wśród nas lekarze, farmaceuci czy technicy laboratoryjni, dlatego los osób pracujących na co dzień z pacjentami jest nam wyjątkowo bliski. Nie bez znaczenia jest także fakt, że będąc firmą zarządzaną przez fundację non-profit, partnerstwo w relacjach ze środowiskiem medycznym i zaspokojenie ich potrzeb jest częścią filozofii Servier i zawsze pozostanie dla nas priorytetem – powiedziała Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska.

Odpowiedzialność za los pacjentów jest bliska firmie Servier od początku jej działania. Ma to odzwierciedlenie również w dbaniu o bezpieczeństwo, jakość i dostępność produktów leczniczych, która jest niezwykle ważna szczególnie przy chorobach przewlekłych. Jest to możliwe dzięki produkcji leków, która odbywa się w Warszawie, w 5. co do wielkości zakładzie produkcyjnym Servier na świecie. Powstają w nim leki, które codziennie trafiają do ponad miliona polskich pacjentów. Równie ważny jest także fakt, że substancje czynne wykorzystywane w lekach firmy Servier wytwarzane są w europejskich fabrykach, co daje nam gwarancję kontroli nad jakością API. 

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza