Irena Rej
fot. archiwum

Nowe władze Izby Gospodarczej Farmacja Polska

Na XXII Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” odbyły się wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Poprzedni Zarząd zakończył swoją 3-letnią kadencję, a Rada Nadzorcza – 4-letnią.

Wyłonieni w wyborach członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu dokonali wyboru prezesa i dwóch wiceprezesów. Nowy Zarząd będzie kontynuował dotychczasowe działania Izby koncentrując się przede wszystkim na sprawach związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom reformy systemu refundacji poprzez definiowanie kierunku zmian i przedstawienie propozycji rozwiązań.

Obecny 12-osobowy Zarząd Izby Gospodarczej Farmacja Polska reprezentowany jest przez następujące osoby: Prezes – Irenę Rej (Dagomed Pharma Polska Sp. z o.o.), Wiceprezes ds. producentów – Barbarę Jurkiewicz (Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.), Wiceprezes ds. hurtu – Wiktora Napiórę (Hurtap Sp. z o.o.).

Członkowie Zarządu: Krzysztof Adamcewicz (Roche Polska Sp. z o.o.), Maciej Adamkiewicz (Adamed Consumer HealthCare S.A.), David Bratoż (KRKA Polska Sp. z o.o.), Agnieszka Buksowicz (APC Instytut Sp. z o.o.), Agnieszka Grzegorzewska (Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.), Elżbieta Janaszkiewicz (BMS Sp. z o.o.), Iwona Skrzekowska-Baran (Janssen Cilag Polska Sp. z o.o.), Krzysztof Skup (Egis Polska Sp. z o.o.), Bartłomiej Żmigrodzki (Servier Polska Sp. z o.o.).

Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Wesołowski – Neuca S.A. oraz członkowie Rady Nadzorczej: Wojciech Marcin Hańczaruk (Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.), Marek Jeziorski (Bayer Sp. z o.o.), Wiesława Jeżyńska (Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.), Marek Wleklik (Takeda Polska Sp. z o.o.).
Gratulujemy i życzymy samych pomyślności w nowej kadencji.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza