fot. fotolia

Użyteczność elementem misji zawodu

Kształcenie oraz praca zawodowa farmaceutów są zawsze związane z misją zawodu. Ten aspekt pracy oraz życia, chociaż powinien stanowić osnowę każdego, ludzkiego działania, nigdzie nie jest tak dobitnie akcentowany, jak wśród farmaceutów.

Każdy magister farmacji ma własne wyobrażenia, przekonania co do znaczenia tego terminu, kiedy mówi o misji zawodu. Oznacza to, że obszar działań czy wartości, składający się na misję zawodu, może być zróżnicowany. Niezależnie od osobistych, indywidualnych przekonań, za istotne i użyteczne można uznać zastanawianie się nad wybranymi aspektami służby związanej z misją zawodu. Interesującym punktem odniesienia mogą być rozważania Kellera w książce „Jedna rzecz”. To właśnie przywołane tam treści są inspiracją do rozważań na temat krytycznego spojrzenia na siebie, na istniejące stereotypy czy przyzwyczajenia. Można je wykorzystać do doskonalenia siebie jako farmaceuty, kierownika czy właściciela apteki. Można je również spożytkować do budowania relacji i lojalności tych pacjentów, którym zależy na własnym rozwoju, na tworzeniu lepszego świata.

Priorytet

Rozpoczniemy od słowa priorytet, które należy postrzegać wyłącznie w liczbie pojedynczej. Jeśli użyje się liczby mnogiej, a tak się potocznie czyni, wówczas łatwo pogubić się w gąszczu różnych zadań. Priorytet, cel, będzie realizowany, jeśli cały wysiłek będzie skupiony tylko na nim. Nie jest to proste dla człowieka XXI wieku, który żyje w otoczeniu wielu bodźców, w szybko się zmieniającym świecie. Aby jednak nie pogubić się w natłoku rad i pokus, przyda się chwila refleksji nad zdefiniowaniem własnego celu.

Jaki powinien on być? To odpowiedź, której każdy udzieli sobie sam. Pomagać ludziom w zachowaniu zdrowia – to jedna z możliwości. Tworzyć środowisko pracy w aptece oparte na zaufaniu i poszanowaniu – to cel dla innej osoby. Cel dla autora tego tekstu może być taki – pomagać innym w budowaniu pozycji apteki satysfakcjonującej pacjentów i zapewniającej dodatnią marżę netto. Wyznaczenie sobie celu oraz skupienie uwagi na jego realizacji nadaje sens życiu człowieka. Prawdopodobnie trudno być szczęśliwym, jeśli nie jest się użytecznym dla innych. Praca nad sobą, rozwój osobisty, zarówno w aspekcie wiedzy farmaceutycznej, jak również komunikacji z pacjentami powoduje, że każdy coś sobą reprezentuje. A to jest warunkiem tego, aby życie miało sens. Można, a nawet trzeba mieć marzenia. Jednak trzeba też wiedzieć, że nic nie dzieje się samo z siebie. Pacjent, który ma nadwagę, nie pozbędzie się jej, jeśli tylko będzie o niej myślał. Powinien zatroszczyć się o rzeczy, które uzna za ważne: zmiana diety, większa aktywność fizyczna, zorganizowanie grupy osób, która ma taki sam cel. Nie można wyobrażać sobie tego, że pozbędzie się nadwagi, ale wyobrażać sobie proces, który ma do tego doprowadzić. To samo dotyczy pracowników. Zdobywanie wiedzy o lekach, poznawanie zasad skutecznej komunikacji, technik zarządzania itp. to cele, które wymagają skupienia i wysiłku.

Neuronauka

Każdy człowiek ma różne predyspozycje. Neuronauka posługuje się terminem „wyposażenie fabryczne”, określające cechy, talenty, ale też ograniczenia, z którymi każdy człowiek przychodzi na świat. Mając świadomość tego, jaki jest, może korzystać z narzędzi, które pozwalają na rozwój osobisty. Odwołując się do badań, prowadzonych wśród ludzi, którzy przeżyli całe życie, można wskazać na obszary, nad którymi warto pracować. Otóż wyróżniono pięć obszarów spraw, które seniorzy wymienili jako ważne: przeżywanie życia według

własnych zasad, umiejętność wyrażania uczuć, podtrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi, rozsądne zaangażowanie się w pracę zawodową, bycie w życiu szczęśliwym.

Przeżywanie życia według własnych zasad – misja zawodu może być kompasem, który pozwala planować każdy dzień w oparciu o istotne dla siebie wartości. W tym przypadku niebezpieczeństwo wiąże się z tym, że dookoła jest wiele osób, które służą gotowymi receptami, podpowiedziami, co dana osoba ma czynić. W języku angielskim funkcjonuje termin „back driver”. Jest to osoba zajmująca tylne siedzenie, która poucza kierowcę, jak ma prowadzić samochód. Życie według własnych zasad nie jest proste do planowania, jednak jest konieczne, aby miało sens i wartość. Wielką sztuką jest wysłuchanie rad, natomiast podejmowanie własnych decyzji jest jeszcze większą.

Umiejętność wyrażania uczuć – funkcjonowanie w zespołach, w rodzinie, w kręgach towarzyskich daje więcej satysfakcji, jeśli dana osoba przełamie w sobie opory związane z wyrażaniem uczuć. Tak jak nie zagląda się do odłożonych gazet, tak też często nie ma drugiej okazji, aby wyrazić uczucia,

Podtrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi – wiąże się to z koncepcją, że nie jest łatwo funkcjonować w równowadze. Przeciwna do tej teoria mówi o działaniach polegających na przeciwważeniu. To jest kwestia priorytetu. W tym przypadku decyzje dotyczą tego, co zostanie wybrane jako cel, a co zostanie odrzucone. Dobrze to ilustruje metafora dwóch rąk i kosza z owocami. Można wybrać dwa – po jednym w każdej ręce. Reszta będzie poza wyborem.

Rozsądne zaangażowanie się w pracę zawodową – jak napisał jeden z autorów, „nikt na łożu śmierci nie żałował, że nie spędził większej liczby godzin w pracy”. W tym przypadku użyteczne może być zdefiniowanie własnych potrzeb i celów. Żaden człowiek nie może wiedzieć, czy ma dosyć pieniędzy, zasobów, jeśli nie określi tego, co chce mieć, jak chce żyć.

Bycie w życiu szczęśliwym – jest stanem ducha, myśleniem o sobie, o innych, o otoczeniu Szczęście powstaje w umyśle człowieka.

Wielozadaniowość

Natura ludzka jest niezmienna, natomiast pojedyncze osoby mogą się zmieniać. Zachowanie jednej osoby może wpływać na zachowanie innej osoby. Oznacza to istnienie sprzężeń zwrotnych między rozwojem osobistym farmaceutów a zmianami zachowań pacjentów. Chociaż to oni przychodzą po porady do aptek, to jednak również mogą inspirować farmaceutów do rozwoju osobistego.

Obsługa pacjentów wymaga wysiłku i zaangażowania. Wielu farmaceutów pewnie zgodzi się z twierdzeniem, że łatwiej przygotować maść na zapleczu niż stanąć za pierwszym stołem i obsługiwać pacjentów. Realizowanie misji zawodu to codzienne utwierdzanie się w tym, że podejmowane działania są właściwe, że pozytywnie przebiega praca nad własnym rozwojem, na działaniach opartych na świadomie przyjętych zasadach. Tym, co tworzy różnice między udanymi oraz nieudanymi przedsięwzięciami, jest „chęć”. Trzeba chcieć doskonalić siebie, budować zadowolenie pacjentów oraz pozycję rynkową apteki.

Mając wszystko na wyciągnięcie ręki, trudno nie ulegać pokusom. Jeden z najlepiej zarabiających właścicieli przedsiębiorstw w Polsce codziennie zaczyna pracę o 6 rano, ma ustalony rytm życia, nie ubiega się o nagrody, tylko skupia się na sprawach najważniejszych. Tym samym dochodzimy do tematyki, wymagającej autorefleksji. Dotyczy ona skupiania się w danym czasie na jednej, najważniejszej rzeczy. Problemy, które należy rozwiązywać, nie są równe, nie są tak samo ważne. Trudno być produktywnym, jeśli człowiek rozmienia się na drobne. Kierunkowanie działań wymaga selekcji, odrzucania tego, co jest zbędne. Takie działanie wymaga zaangażowania się, racjonalizowania wyborów. Można obejrzeć interesujący film w telewizji ćwicząc na rowerze stacjonarnym. Można pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji tworząc taką przestrzeń w kuchni, która umożliwi przygotowywanie posiłków oraz komunikację z domownikami. Rzecz w tym, aby skupiać się zarówno na pracy, jak i na wypoczynku z pełnym zaangażowaniem. Kiedy jest czas na relaks, umysł powinien być wolny od spraw zawodowych. Wypoczynek jest skuteczny wtedy, kiedy umysł i ciało są skupione tylko na tym, kiedy zostaje wyłączone rozpraszanie.

Pułapka, w którą wpada wiele osób, nazywa się „wielozadaniowość”. Zajmując się równocześnie kilkoma sprawami, ludzie obniżają produktywność. Robiąc kilka rzeczy na raz, żadnej nie wykonamy z należytą starannością. Przełączenie się z jednego zadania na drugie powoduje, że dana osoba traci 28 proc. czasu. Warto spojrzeć krytycznie na własny sposób działania. Oto przykład z pracy nad artykułem. Pewien badacz przygotował koncepcję i zaczął pisać. Ktoś proponuje przerwę na kawę. Wraca do biurka, ale najpierw spojrzy, czy są nowe maile. Zaczyna pisać. Wiadomości w radio – warto posłuchać. Znów chwila pisania. Ktoś przyniósł nowe czasopismo. Rzut oka. Pisanie. Kończy się mecz – jaki wynik? Gdyby autor tego tekstu tak pracował, tekst powstawałby kilka dni. Ale jest inaczej – artykuł powstaje w trzy-cztery godziny ciągłej pracy. Przewodnikiem jest koncepcja, plan, który znajduje się po lewej stronie. Wszystko inne musi poczekać. Skupienie na jednej rzeczy daje efekty. Produktywność jest wyższa, koszty są mniejsze, praca jest wykonana szybciej, mniej błędów, mniejszy stres, lepsza jest logika i spójność rozważań. Dekoncentracja u ludzi jest naturalna. Ważne jest natomiast to, aby ograniczać jej zakres oraz skutki.

Wydajność pracy

Czas i zdrowie to obszary, których nie można pomnożyć. Można natomiast pomnożyć pieniądze. Uda się to uzyskać, jeśli właściwie gospodaruje się czasem, jeśli właściwie zarządza się własnym zdrowiem. Niekiedy pojawiają się mylne przekonania, że robiąc coś samemu, pomnażamy pieniądze. Często trzeba je wydać, aby zaoszczędzić czas i pomnożyć je koncentrując się na sprawach ważnych dla apteki. Osoba, która zarządza apteką może zapłacić doradcy za aktualizację strony internetowej, przeprojektowanie wnętrza apteki czy przeszkolenie personelu. Jeśli w tym czasie skupi się na analizowaniu informacji, obserwowaniu rynku, czytaniu raportów, szukaniu źródeł przychodów apteki, to skuteczność i produktywność będą większe. Wydajność człowieka jest najwyższa na początku dnia. Najważniejsze rzeczy należy zatem wykonywać od rana. Później mogą być spotkania, maile, rozmowy. Wieczorem trzeba zadbać o wyciszenie organizmu, aby dobrze zasnąć i wypocząć w ciągu nocy. Skuteczność porannej pracy wiąże się z tym, że im silniej jest obciążony umysł, tym mniej racjonalne i przemyślane podejmuje decyzje.

Wspomniany na początku Keller radzi, aby tak zorganizować początek dnia, aby pozyskać odpowiednie zasoby energii. Proponuje ruch, ćwiczenia fizyczne, ale również medytację (modlitwę) na początek dnia. Następnie śniadanie: to ono gwarantuje energię. Dobrym rozwiązaniem jest planowanie posiłków na cały tydzień. Zapisanie celu zwiększa szansę na jego realizację o prawie 40 proc. Uzasadnia to planowanie na piśmie. Interesujące jest również to, że ludzie upodabniają się do tych, z którymi mają częsty kontakt. Jeśli będą często spotykali się z osobami z nadwagą, również przytyją. Właścicielom i menadżerom aptek można zaproponować, aby utrzymywali kontakty z osobami, które płacą najwyższe podatki. Są to bowiem osoby najbardziej produktywne. Płacą podatki, bowiem osiągają wysokie dochody. Otoczenie człowieka może go wspierać w jego działaniach. Może też go istotnie ograniczać. Dlatego należy w taki sposób kształtować własne otoczenie, aby było ono wsparciem dla podejmowanych działań.

Dobre nawyki

Zwiększanie użyteczności oraz produktywności łączy się ze zdawaniem sobie sprawy z tego, co może je ograniczać. Jedną z ważniejszych rzeczy jest niska asertywność, a konkretnie brak umiejętności odmawiania. Może to być trudne, jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że obok jednego słowa „tak”, trzeba kilka razy powiedzieć „nie”. Każdy menadżer czy farmaceuta sam powinien krytycznie spojrzeć na to, czy i w jakim zakresie posiada umiejętność odmawiania.

Kolejna rzecz – to chaos. Trzeba zaakceptować to, że skupiając się na jednej rzeczy, obok będą sprawy do załatwienia. To jest dość istotna kwestia. Może się wydawać, że robiąc wszystko, opanujemy chaos. Osoby, które mają ogrody, wiedzą, że zawsze będzie w nich coś do zrobienia, uporządkowania. Jedna z nich podzieliła się własnym doświadczeniem. Otóż rozsypała środek przeciw mrówkom i udała się do garażu po grabie, aby wymieszać go z ziemią, aby tego preparatu nie zlizał szczeniak. Po drodze zobaczyła, że kwiaty w donicy mają sucho. Poszła po konewkę. Zauważyła, że pomidor się przechylił i wróciła po sznurek. Kiedy po pewnym czasie wróciła do miejsca, gdzie rozsypała środek na mrówki zobaczyła, że został on zlizany przez szczeniaka. Skończyło się to trwałą utratą zdrowia psa.

Inną sprawą są złe nawyki żywieniowe i zdrowotne. Nie należy się zadłużać, aby realizować cele (np. posiedzę w nocy, aby dokończyć raport). Jest to zaciąganie długu w stosunku do własnego zdrowia. Osoba, która wyemigrowała do Szwajcarii mówiła, że nauczyciele nie zgodzili się na wydłużenie godzin lekcji w szkole dla dzieci, aby nadrobiły zaległości. Zaproponowali metody, które pozwoliły na lepsze wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę. Warto zawsze dbać o zwiększenie produktywności oraz delegowanie zadań, a nie wydłużenie czasu pracy kosztem wypoczynku czy przebywania z bliskimi.

Funkcjonowanie oparte na realizacji misji zawodu jest sposobem rozwijania siebie, szczęśliwego przezywania życia, a także tworzenia lepszego świata. Przytoczone uwagi, skorygowane o własne przemyślenia, zasady i wartości, mogą być użyteczne w zwiększaniu własnej produktywności. Mogą być one również pomocne w doradzaniu pacjentom oraz budowaniu z nimi relacji opartych na partnerstwie oraz lojalności.

Podobne wiadomości

Nie ma możliwości dodania komentarza